Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tahan

1. tidak berubah keadaannya, tidak lekas rosak (luntur, berubah, dll): perkakas itu kalau dijaga dengan baik akan ~ bertahun-tahun; 2. sanggup menderita sesuatu, tabah menanggung (kesusahan dll): orang kampung tidak ~ lagi hidup menderita selama-lamanya; 3. dapat menguasai dirinya, betah: mereka hendaklah ~ menyimpan rahsia; 4. tidak mudah jemu (kasihan dll), kuat menguasai perasaan, tidak lekas jijik dll: mana ~ makan ubi tiap-tiap hari; 5. mencukupi, memadai (pd makanan, bekalan, dll): beras ini ~ untuk seminggu; 6. tidak roboh (runtuh), kuat: bahagian hadapannya ditopang dengan dua batang kayu besar supaya ~ dan tidak tumbang terus; 7. lebih baik, bertambah baik (drpd sakit), sihat sedikit: semalam Bibah ni demam, ini dah ~ sedikit; ~ air tidak dapat dimasuki atau dirosaki air, kalis air, kedap air
~ api tidak boleh terbakar, kalis api
~ besi (peluru, tembak) tidak lut senjata, kebal
~ cuci tidak turun warna (apabila dicuci)
~ gelombang (ombak) dapat belayar dengan baik (tidak oleng)
~ harga tetap harganya (tidak turun harganya)
~ hati cekal atau teguh hati
~ hina tidak lekas marah apabila dihina
~ kias tidak lekas menjadi marah apabila disindir
~ kulit Jh tidak lut senjata
~ lama tidak lekas rosak atau busuk
~ lapar kuat berlapar
~ lasak a) kuat dan cekap membuat kerja
b) teguh, awet (pakaian)
~ palu (pukul) tidak sakit jika dipukul
~ sabar sabar, tidak pemarah
~ sesah tidak turun warna
~ tangan tidak sakit kena pukul
~ tonggak Mn ditanggung oleh tonggak
~ uji a) boleh diuji
b) terbukti kebaikannya (keelokannya dll)
bertahan 1. tidak berganjak (dr tempat atau kedudukannya), tidak undur: mereka ~ hingga musuh berundur kembali; 2. = ~ diri mempertahankan diri (drpd serangan, ancaman): Folley kelihatan melepaskan tumbukan-tumbukan ringan yang tidak memberi kesan manakala Muhammad Ali ~; 3. tidak mahu mengalah, berteguh hati, berkeras hati: penjudi yang sedang malang nasibnya, kalah dalam perjudian, namun dia ~; Makhdum pun terlalu marah mendengar kata Seri Rama itu, lalu pulang, berapa ditahani oleh Bendahara, tiada mahu Makhdum ~; 4. mencukupi (utk beberapa lamanya): kalau kita berhemat, akan ~ juga; 5. sl tersekat, terhambat: barang siapa dapat memanah pohon lontar yang hamba tanam empat puluh itu terus tiada ~ maka hamba berikan Sita Dewi ini; ~ larat = bertahan-tahan larat a) mengurangkan kesukaran yang dideritai
b) mempertahankan supaya tahan lebih lama lagi, melambat-lambatkan habisnya sesuatu, menjimat-jimatkan
menahan 1. tidak membiarkan berlalu (mengalir dll), menghentikan, menyekat: ada sebuah tandup yang ~ air sungai itu untuk digunakan di sawah; 2. memberi bersokong supaya jangan rebah (jatuh), menopang, menyangga: mereka sedang mencacak buluh di kaki tebing sungai itu untuk ~nya supaya jangan runtuh; 3. melambaikan tangan supaya (bas, kereta sewa, dll) berhenti: aku ~ bas itu; 4. mencegah, mengelakkan atau menjauhkan (penyakit dll): ~ diri daripada diperdaya; 5. melawan dan memukul mundur (musuh), menangkis (serangan): dia pun menyuruhlah membuat beberapa kubu sepanjang-panjang sungai itu akan ~ angkatan dari Sabukit; 6. menguasai perasaan (hawa nafsu dll), mengekang: saya akan mencuba ~ nafsu muda sehingga pengajian saya di universiti tamat; 7. tidak memanjangkan (permohonan dll) kepada yang lebih tinggi, tidak disampaikan kpd: surat permohonannya telah ditahan oleh ketua bahagian; 8. tidak membiarkan pergi, tidak membenarkan (masuk, pergi, dll): kami bertiga telah ditahan di luar dan Said Abu Bakar seorang sahaja yang disuruh masuk; 9. memasukkan dalam penjara (utk sementara sahaja), memenjarakan, mengurung: polis ada kuasa ~ seseorang yang disyaki selama empat belas hari; 10. menyekat sesuatu daripada sampai kepada yang berhak, tidak memberikan sesuatu kepada yang berhak: permintaan isteri untuk membeli itu dan ini dan perbelanjaan anak-anak ditahan sedikit; 11. menyimpan (utk persediaan dll): dua karung beras ditahan untuk bekalan dalam pelayaran; 12. menguatkan diri supaya sanggup menderita dll, menderita: dia kelihatan terkial-kial ~ kesakitan; menahani tidak membenarkan (melakukan sesuatu), menegah, mengekang, merintangi: barang kehendak kamu tiada aku tahani; maka Makhdum pun terlalu marah mendengar kata Seri Rama itu, lalu dia pulang, berapa ditahani oleh Bendahara tiada mahu Makhdum bertahan; menahankan 1. menjadikan tahan
2. menggunakan sesuatu untuk menahan, menahan dgn: maka oleh orang tua itu dilambung-lambung lembing itu, ditahankannya belakangnya maka lembing itu mengambul jatuh ke tanah; 3. menguatkan diri supaya tahan, menahan: Nor Hamidah tidak dapat ~ tangisnya; 4. menggalang, menyekat, merintangi, menahan: tidak boleh ditahankan kehendak raja; mempertahankan 1. mengikhtiarkan supaya tidak berubah, mengusahakan supaya tetap (kekal): kaum tua mahu tetap ~ adat yang mendapat kritikan paling hebat daripada kaum muda; 2. tidak mahu melepaskan, memegang teguh-teguh: kemerdekaan yang dicapai itu mesti dipertahankan; 3. menjaga supaya tidak terancam (dikuasai orang dll), melindungi, membela: jika kompeni menyerang Bonjol, serahkan pada kami ~ negeri; ~ diri; tertahan 1. dapat ditahan, tercegah, terhambat, terhenti, tersekat: maka dilakukan serangan terus-menerus yang tiada ~ oleh musuh; lama dia membiarkan nafasnya ~; 2. = tertahani sanggup mengekang atau mengawal (perasaan dll), sanggup menanggung (kesakitan dll), sabar: segala rakyat itu tiada lagi terderita, tiada lagi ~; tiadalah boleh ~ lagi hati saya lalu tertawa besarlah saya; tiadalah patik ~ hawa nafsu segala wujud patik ini; tertahan-tahan tidak lancar (langsung), terhenti-henti, terputus-putus: beliau terus bercerita dengan suara yang ~; tahanan 1. sesuatu yang menahan, halangan, rintangan: benda itu bergerak terus kerana tidak ada ~; 2. simpanan untuk masa depan, cadangan, persediaan
3. sesuatu yang ditahan (orang, barang, dll): kerajaan sepatutnya membantu dan memberi layanan baik kepada anak dan isteri orang ~ politik; 4. tempat menahan orang, penjara: saya telah dilemparkan ke dalam ~ selama lapan puluh enam hari; 5. perihal menahan (dalam penjara dll): beliau pernah meletakkan Perdana Menterinya dalam ~ rumah di Kahirah dahulu; ketahanan keadaan tahan (kuat), sifat tahan atau keupayaan menanggung (menderita dll) sesuatu, kebetahan (hati), kekuatan (hati)
pertahanan 1. hal mempertahankan (menjaga supaya selamat dll): hak ~ tubuh dan harta; 2. perihal membela, pembelaan: sekarang, dengan tidak menerima ~ diriku, engkau usir aku dari rumahmu; 3. sesuatu (seperti kubu atau benteng) yang digunakan untuk mempertahankan diri dll daripada serangan, perihal menjaga keselamatan negeri dll: kekuatan ~ awam Malaysia akan diperbesar; memperkukuh ~ negara; penahanan 1. perbuatan menahan (menangkis), penangkisan
2. perbuatan menahan (mengekang), pengekangan: ~ hawa nafsu; 3. perbuatan (tindakan) menahan (permohonan dll)
4. perbuatan (tindakan) menahan orang (drpd memasuki sesuatu kawasan dsb)
5. perbuatan (tindakan) menahan (mengurung, memenjarakan, dsb untuk sementara sahaja), pemenjaraan, pengurungan: ~ mereka dianggap tidak sah; penahan orang dll yang menahan, penyekat, perintang
~ turut tali dari puncak tiang ke bibir perahu (kapal)

Soalan teka teki atau teka silang untuk tahan

- ada daya kekuatan
- Tidak mudah patah


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata