Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tahap

peringkat, tingkat: pemikirannya sudah sampai ke ~ yang begitu tinggi; sekarang mereka bolehlah dilatih mengarang ke ~ yang lebih tinggi; minyak pelincir yang membawa prestasi enjin ke ~ yang tinggi; bertahap ada tahapnya, berperingkat, bertingkat
bertahap-tahap (dengan ) beberapa tahap, tahap demi tahap, berperingkat-peringkat: projek itu akan dilaksanakan secara ~ dalam tempoh tiga tahun; menahapkan membahagikan sesuatu kepada beberapa tahap
penahapan perihal (proses, perbuatan, tindakan dsb) membahagikan sesuatu kepada beberapa tahap: penggolongan dan ~ sastera dalam tulisan beliau.

Soalan teka teki atau teka silang untuk tahap

- Langkah


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com