Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tandas

tidak ada lagi, habis langsung, hilang kesemuanya: hartanya sudah ~; licin ~ habis kesemuanya
menandaskan menghabiskan sama sekali
tandus.tandas II 1. bilik khas (di tempat awam, sekolah, pejabat, dsb) tempat membuang air (yang dilengkapi dengan mangkuk tandas, sink, dsb), bilik air
2. sl tempat mandi (di sungai), permandian
~ awam tandas untuk kegunaan orang ramai
~ bergerak tandas mudah alih yang disediakan di tempat keramaian untuk kegunaan orang ramai
~ curah sj tandas yang perlu dijirus dengan air untuk mengalirkan najis ke dalam lubang yang ditutup
Jk (dengan ) jelas, (dengan ) pasti dan tegas, nyata
menandaskan mengatakan dengan tegas
ark
menandas memenggal, memotong (kepalanya): maka titah Yang Dipertuan Muda suruh tandas kepalanya, ceraikan daripada badannya itu.

Soalan teka teki atau teka silang untuk tandas

- tempat tak boleh berlari
- tempatnya perlu lelaki dan wanita yang berasingan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata