Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tanggung

1. = ditanggung dijamin (kebaikannya dll), sudah tentu: pekerjaannya ~ baik; 2. bp = menanggung; ~ badan Sr mas kahwin yang belum dijelaskan ketika akad nikah (tetapi mesti diselesaikan ketika bercerai)
menanggung 1. membawa di atas bahu (barang yang berat-berat), memikul, menggalas: pelawat-pelawat penuh sesak, ada yang ~, ada yang berjunjung dan ada yang berkelek; 2. mengalami (kesusahan dll), menahan, menderita, tertimpa (oleh): perusahaan itu ~ kerugian besar; tuan pergi janganlah lama, tiada kuasa ~ rindu; 3. ki membawa, memegang, menaruh, menyimpan: dapatkah manda ~ rahsia hamba? 4. (sanggup) memikul biaya atau perbelanjaan (yang tertentu), mengurus, membiayai, menyelenggarakan: mereka sudah besar, tidak wajib lagi dia ~ nafkah begitu; aku telah ditanggungnya makan minum; 5. memikul, menghadapi, mempunyai: kita ~ hutang sampai anak dah beranak enam pun hutang belum lagi selesai; 6. menjaga (keselamatan dll), memberi jaminan (akan): kerajaan ~ keamanan dan ketenteraman rakyat; 7. memberi akuan tentang kebaikan (keaslian dll) sesuatu, menjamin: kalau hendak bekerja di sini kamu harus mempunyai dua orang yang ~; barang-barang ini ditanggung baik; 8. memberi akuan tentang kepastian sesuatu, memastikan bahawa ...: saya berani tanggung dia akan menang; 9. memberi perakuan akan memenuhi kewajiban orang lain jika orang itu enggan memenuhinya, menjamin: siapa yang ~ pinjamanmu tempoh hari? 10. memikul segala tanggungjawab, bertanggungjawab: berani buat tidak berani tanggung; ~ budi menaruh budi
~ dendam menyimpan dendam
~ kasih berasa wajib membalas kasih (orang)
~ malu merasai malu
~ ragam Mn mengalami bermacam-macam percubaan
~ rahsia menyimpan rahsia
~ rindu menaruh rindu
tanggung-menanggung 1. saling menanggung (menjamin dll)
2. semua urusan menanggung
menanggungkan, mempertanggungkan 1. memikulkan sesuatu beban (tanggungjawab dll) kpd, membebankan kpd: kerja-kerja yang ditanggungkan kepada baginda itu tersangat berat; 2. menyerahkan barang dll sbg cagaran (jaminan), mencagarkan, menggadaikan: dia terpaksa ~ hartanya untuk membayar hutang; tertanggung dapat ditanggung, terderita, terjamin, terpikul
tidak ~ a) tidak terderita
b) tidak dijamin dll
tanggungan 1. sesuatu yang mesti ditanggung, kewajiban, tanggungjawab: hak dan ~ ahli-ahli pertubuhan; 2. jaminan: dgn ~ siapakah engkau mendapat pinjaman itu? 3. barang dll yang digunakan sbg jaminan hutang dll, cagaran: apa ~mu untuk berhutang itu? 4. penderitaan, beban: segala-galanya itu akan menambahkan lagi ~ rakyat; 5. orang yang mesti ditanggung (keselamatannya, nafkahnya, dll): cukai ini berbeza dari seorang ke seorang mengikut banyak pendapatan orang itu dan ramai orang yang mesti menjadi ~nya; 6. akibat perbuatan yang mesti dipertanggungkan, risiko: kalau engkau kalah nanti, itu ~mu sendiri; ~ jiwa (kebakaran) Id insurans
7. (Udg) kewajiban yang dikenakan terhadap seseorang di bawah undang-undang
ketanggungan sl apa yang ditanggung, tanggungjawab, tanggungan: jikalau kita kalah, bukanlah jadi ~ kepada kita semuanya; berketanggungan bertanggungjawab, berkewajiban: marilah kita menuntut kepada pihak-pihak yang ~ dalam agama Islam; pertanggungan 1. tanggungan, tanggungjawab
2. jaminan
3. insurans
penanggungan 1. apa yang ditanggung, penderitaan, kesengsaraan: dia sangat mengambil berat terhadap kehidupan rakyat jelata dan ~ mereka; 2. perihal menanggung: bagaimanakah ~ hati seorang perempuan yang hidup sebatang kara; penanggung 1. orang yang menanggung (menjamin), penjamin
2. orang yang memegang polisi insurans
3. orang yang menderita, penderita
4. (Eko) organisasi atau orang yang dilantik untuk menguruskan pembubaran sesebuah syarikat
1. lebih daripada sedang tetapi belum cukup besarnya (tingginya dll)
anak ~ anak yang hampir dewasa
~ bulan sesudah pertengahan bulan (utk menyatakan ketiadaan wang)
2. = kepalang ~ = tangung-tanggung tidak mencukupi keperluan, kurang sempurna, setengah-setengah: bekerja jangan ~.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata