Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tenang

1. tidak berkocak, tidak berombak (air, laut), teduh (angin, ribut, dll): ~ bagai air dalam kuali; laut yang biasanya bergelora telah bertukar menjadi ~; 2. tidak gelisah (runsing dll), tidak kacau atau rusuh (hati, fikiran, dll), aman dan tenteram (keadaan): ~ fikirannya; ia duduk dengan ~; setelah keadaan menjadi ~, mereka pun kembali ke kota; ~-lenang tenang sekali
bertenang, bertenang-tenang mengerjakan sesuatu dengan tenang (tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa): dia harus ~ untuk menghadapi peperiksaan; Aini yang sedang bertenang-tenang itu tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh ibunya; menenangkan menjadikan tenang, menenteramkan, meredakan: beliau mencuba ~ fikirannya; ~ fikiran (perasaan) a) menjadikan fikiran tenang, menenteramkan fikiran (perasaan) yang susah
b) mengheningkan cipta, bersemadi, bertafakur
~ hati menenteramkan hati
ketenangan perihal tenang, keamanan, ketenteraman
penenang (sesuatu) yang menenangkan: ubat ~ jiwa.
(tnang)
menenang membidik, memitar

Soalan teka teki atau teka silang untuk tenang

- hati bahagia fikiran


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata