Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tentu

1. sudah tetap, tidak berubah-ubah, pasti, teratur: belum ~ dia datang hari ini; bas itu tidak ~ tibanya, ada kala lambat ada kala cepat; 2. sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah ketara (ketahuan) benar, tidak syak lagi, jelas, nyata, terang: ~lah sajak ini tidak baik kerana apabila dibaca bunyinya berbeza; 3. tidak boleh tidak, mesti, nescaya, pasti: ~ mereka akan bersusah hati apabila mendengar berita kemalangan itu; bertentu 1. sl sudah tentu (ketahuan, pasti, tentu, tetap): setelah ~lah segala menteri dan hulubalang, maka Maharaja Balikasha pun kararlah dalam negeri Biru Hasha Purwa; 2. sl yang ditetapkan (dipersetujui): jika lambat dari empat bulan kita datang, hendaklah Bendahara menyuruh orang yang ~ pergi mendapatkan kita; 3. berbincang atau bermesyuarat untuk menetapkan sesuatu, berunding: Wan Abdul Rahman pergi ke Singapura ~ dengan beberapa orang saudagar; bertentu-tentu jelas-jelas, nyata-nyata, terang-terang
bertentukan sl mengambil tahu (peduli) akan, mengatur, menyusun (supaya elok): setelah sudah berhimpunlah segala rakyat maka Maharaja Balikasha pun berbaiki negeri Biru Hasya Purwa dan ~ segala rakyat; menentu; tidak ~ tidak keruan (teratur, tetap, dll), tidak tentu
menentui Mn. 1. memeriksa (supaya ketahuan), mengusut, menyelidiki
2. menanyakan (bagaimana halnya dll), mengambil tahu: ~ nasib anak buahnya; 3. pergi menengok (orang sakit dll), menjenguk
4. menyelesaikan (hutang), menjelaskan
menentukan 1. menetapkan, memastikan: sudah ditentukan demikian oleh Tuhan; 2. memberi kepastian (keputusan), memutuskan: dia tidak pernah dibawa mesyuarat dalam hal ~ siapa yang akan menjadi jodohnya; 3. memberi tafsiran (makna tentang sesuatu), memberi definisi, mentakrifkan: setiap simbol yang digunakan dalam kamus hendaklah ditentukan maksudnya; 4. membuat kesimpulan, membuat keputusan drpd: kita tidak mempunyai bukti yang cukup untuk ~ dia yang bersalah; 5. memberi keterangan yang tentu, menerangkan, mengesahkan: jikalau orang itu gempar kehilangan kerbaunya, katakan aku tahu bertenung ~ di mana tempat kerbau itu berada; 6. mewajibkan, memestikan: adapun mualim darat itu telah ditentukan membawa kapal itu masuk dengan selamatnya ke Judah, dibayar empat puluh ringgit; 7. menguruskan (supaya sempurna), mengaturkan: dia pergi berunding dengan kapten-kapten kapal lainnya di Halifax untuk ~ acara-acara pelayaran kami; tertentu 1. sudah ditentukan, sudah tentu (pasti, nyata, terang): polis mempunyai tugas yang ~ dalam masyarakat; 2. untuk menyatakan sesuatu yang tidak disebutkan namanya (tempatnya dll): ada golongan-golongan ~ yang mahu memecah-belahkan rakyat; ketentuan 1. sesuatu yang tentu atau yang telah ditentukan, keputusan yang muktamad, ketetapan: sbg hasil daripada perjanjian tersebut satu ~ harga tetap bagi lada hitam telah dipersetujui; 2. sesuatu yang sudah tentu (tidak diragu-ragukan lagi), kepastian: dia mahu meminjam wang itu kalau ada ~ labanya; 3. tentu atau tetap (tidak berubah-ubah), beraturan: kau Lamit orang muda, makan minum tidak ~, sebab itu bukankah baik berumah tangga; berketentuan; tidak ~ a) tidak ada ketentuannya, tidak mendapat sebarang keputusan, tidak ada kepastian: rundingan kita tadi tidak ~ lagi; b) tidak teratur (tentu), tidak keruan, berkecamuk: buku-buku tidak ~ ; ketidaktentuan perihal (keadaan dsb) yang tidak tentu, ketidakpastian: ini adalah suatu gambaran tentang adanya ~ cuaca atau suasana alam; penentuan perihal menentukan, penetapan, pemastian: orang masuk syurga atau neraka adalah ~ daripada Tuhan; penentu yang menentukan: Allah sbg Pencipta dan ~ segala kejadian.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata