Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan terus

1. menuju ke sesuatu tempat dengan tidak singgah di mana-mana, langsung (tidak terhalang atau terhenti), lantas: dr kamar tidur dia ~ ke bilik mandi; 2. tidak berhenti, tidak terhenti-henti, sentiasa bergerak (berjalan dll): kereta yang mereka naiki itu ~ berjalan; 3. tidak putus-putusnya, berkepanjangan, berlarut-larut, selalu: negeri ini bergantung ~ pada getah dan timah sahaja; 4. langsung ke sebelah (apa yang ditikam dll), lantas, menembus, tembus: ditikamnya sekali lagi, kena rusuknya ~, maka rusa itu tiada boleh lari lagi lalu mati; 5. tidak bertangguh-tangguh lagi, dengan segera, lalu, langsung: sesampai di kampung aku ~lah pergi ke paya; 6. tidak berwakil kepada sesiapa langsung: di samping beberapa jabatan kerajaan yang dijaga ~ oleh menteri, terdapat juga beberapa lembaga atau perbadanan ... ; 7. tidak bercampur atau berlapis, jati, tulen
emas ~ emas tulen (bukan saduran)
~ mata (pelihatan, pandang) dapat mengetahui apa yang tersembunyi (yang akan terjadi)
seterusnya 1. selepas itu ... lalu, lantas ...: aku ~ pergi ke rumah Ah Seng; 2. selanjutnya: biarlah kita terima dulu jaminan tersebut untuk diperhatikan ~; 3. = dan ~ dan lain-lainnya, dan yang lain-lainnya
4. tetap, selama-lamanya: beliau telah mengadakan mesyuarat untuk menentukan ~ langkah-langkah yang diambil mengenai perkara tersebut; 5. yang berikutnya: Khatijah memandangnya, berasa takjub ditanya ~ itu; 6. sejak dari itu ..., mulai sekarang: dia ~ tidak berani lagi melakukan perkara itu; berterusan tidak berkeputusan, berlanjutan, berkepanjangan: dia menangis ~; menerus 1. menembus, melantas: jahitan ini tidak boleh ~ ke sebelah luar; 2. meresap (mengalir dll) keluar atau masuk
3. jauh dari permulaan, lanjut, terus: maka dilihat Bendahara betul kepala Tun Mutahir bernyala, cahaya ~ ke langit; terus-menerus 1. = terus-terusan tidak berkeputusan, tidak berhenti-henti, tidak putus-putus, berterusan: mestikah mereka ~ hidup dalam alam kekolotan?; 2. secara langsung (siaran televisyen dll), bukan pertunjukan filem: kira-kira 16,000 orang telah menyaksikan perlawanan yang disiarkan ~ oleh televisyen ke beberapa buah negeri; menerusi 1. masuk sampai ke, melantas pd, menembus pd: jahitan yang awal dan yang akhir sahaja yang ~ kain, yang lain itu lalu di bawah urat benang sahaja; 2. dengan perantaraan, melalui: masukkan sehelai benang halus ~ lubang-lubang pada kertas tebal itu; dia mengirim buku-buku itu ~ saya; meneruskan 1. menembuskan, melantaskan
2. melanjutkan, melangsungkan, menyambungkan: dr situ mereka ~ perjalanan mereka ke arah selatan; dia bercadang hendak ~ pelajarannya ke universiti; 3. mengirim terus (kpd), menyampaikan (menyerahkan) terus kpd: surat itu diteruskan kepada ketua rapat yang dengan segera pula ~ kepada Kadir; terusan 1. sungai buatan dll yang menghubungkan dua lautan (utk pelayaran), susukan: T~ Panama; T~ Suez
2. bp sambungan, lanjutan: ini adalah ~ daripada cerita dahulu; 3. bp terus-terusan, terus-menerus
keberterusan perihal (keadaan yang) berterusan: hasrat terhadap ~ dalam hubungan antara negara
penerusan perihal (perbuatan dsb) meneruskan, pelanjutan, kelanjutan: masih ada kekecualian tertentu yang mengizinkan ~ penggunaan bahasa Inggeris; penerus 1. orang (golongan) yang meneruskan (melanjutkan) sesuatu aktiviti, penyumbang: melahirkan titisan zuriat Islam yang murni sbg ~ generasi Islamiah pada masa hadapan; 2. (Kej) peranti elektronik yang digunakan untuk menukar arus ulang-alik kepada arus terus tanpa menggunakan dinamo atau mesin elektrik.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata