Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tetamu

orang yang diundang (dijemput) untuk menghadiri jamuan dll, orang jemputan, jamu, tamu: dia sibuk melayan ~ ; ~ kehormat orang yang diundang khas (biasanya orang kenamaan, pemimpin, atau pembesar) untuk menghadiri sesuatu majlis atau upacara
ruang ~ ruang untuk melayan tetamu

Soalan teka teki atau teka silang untuk tetamu

- ORANG


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com