Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tumpah

terkeluar, keluar dari bekasnya (benda cair, beras, dll): hendaklah kamu letakkan bekas itu perlahan-lahan supaya tidak ~ isinya; maka kedua-dua pihak itu pun banyak mati, darah pun banyak ~ ke bumi; tanah (tempat, negeri dsb) ~ darah tempat dilahirkan
~ darah keluar darah dengan banyaknya dari rahim (bukan perempuan yang baru bersalin, keguguran dsb), turun darah
~-ruah tumpah banyak-banyak
menumpahi tumpah dan mengenai sesuatu, mencurahkan pd
menumpahkan 1. menjadikan tumpah, menyebabkan tumpah: siapa yang ~ beras dari guni ini?; 2. ki memberi (perhatian dll), mencurahkan: semua yang hadir ~ perhatian kepada Amir; 3. ki mengeluarkan atau melahirkan (perasaan dll): dia membiarkan orang tua itu ~ segala yang terbuku di dadanya; ~ darah melakukan pembunuhan (peperangan dll)
tertumpah 1. telah ditumpahkan atau tumpah: air di dalam gelas itu berkocak, malah ada yang ~ ke bawah; 2. ki telah diberikan kpd, tercurahkan: dia masuk bilangan anak-anak yang pandai, sehingga kasih sayang gurunya ~ kepadanya; 3. ki tertumpu: dia memandang ke arah daun tingkap yang kegelapan, tempat ~nya bayangan api pelita; tumpahan sesuatu yang tumpah (ditumpahkan), curahan: terasa benar ~ sayang ibunya kepadanya sekali itu; ~ minyak tompokan minyak yang terapung-apung di permukaan laut, biasanya akibat daripada minyak yang tumpah dari kapal disebabkan perlanggaran dsb
ketumpahan terkena sesuatu yang tumpah: bajunya ~ kuah; pertumpahan perihal tumpah
~ darah perihal tumpah darah (kerana peperangan, perkelahian, dll)
penumpahan perihal menumpahkan, pencurahan
~ darah perihal menumpahkan darah (berperang, berbunuh-bunuhan)

Soalan teka teki atau teka silang untuk tumpah

- bila dieja di depan menjadi susu bila diterbalikkan menjadi
- kopi diterbalikan jadi apa
- susu di balik jadi apa


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com