Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan ulet

1. tidak mudah patah (putus, pecah), tidak getas, kuat, liat: tali ini kurang ~; 2. ki berusaha dengan giat dan tabah untuk mencapai sesuatu: mereka sangat ~ dalam berniaga; keuletan 1. ketabahan hati (dalam menghadapi sesuatu), kecekalan
2. usaha yang giat, kecekapan, kegiatan (yang bersungguh-sungguh)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com