Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan wajah

1. air muka, muka paras, roman muka: ~ ibunya di rumah mula terbayang; ~nya sungguh-sungguh menyenangkan; 2. keadaan luaran (seperti pemandangan dll), rupa atau keadaan (sesuatu) sebagaimana yang dapat dilihat: ~ kampung itu sudah berubah sekarang; sekiranya itu dapat memberikan nafas serta ~ baru, ia pasti menggembirakan; berwajah 1. mempunyai (menampakkan) wajah
~ sedih (suka, lesu, dsb); 2. mempunyai atau menampakkan wajah (rupa atau keadaan sebagaimana yang dapat dilihat): sesuai dengan struktur pembinaannya, dekor banglo ~ antik ini turut melahirkan imej sebagaimana yang dikehendaki oleh tuannya; buku lama ~ baru; berwajahkan menggunakan atau mempunyai sesuatu sbg wajah: masyarakat gempar apabila menjumpai ikan yang ~ manusia; mewajahi memberikan keadaan atau rupa luaran kpd: begitulah sastera hipermodenisme yang akan ~ sastera dunia.

Soalan teka teki atau teka silang untuk wajah

- kolam dikelilingi rumput apakah ia


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata