Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari bahasa khusus yang digunakan dalam bidang tertentu . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Bahasa Khusus Yang Digunakan Dalam Bidang Tertentu

RateAnswerClue
Jargon Bahasa khusus yang digunakan dalam bidang tertentu: perdebatan dengan ~ yang aneh-aneh yang menjadikan rakyat kebanyakan berasa semakin jahil; ~ politik.
Lingo ... sistem yang dipakai oleh komputer itu
2. kata atau ungkapan khusus yang biasanya digunakan dalam konteks tertentu (oleh kelompok terte...
Bidan ...melahirkan anak (sungguhpun tidak terlatih secara khusus tentang ilmu perbidanan)
~ kerajaan bidan yang berkhidmat dengan kerajaan (...
Argot Bahasa yang khusus digunakan oleh kumpulan sosial tertentu, biasanya bersifat rahsia dan dikaitkan dengan kelas sosial rendah seperti pencuri atau penyeluk saku
Jurit Jw ark perang
? perajurit.jurnal 1. terbitan atau majalah berkala yang khusus bagi sesuatu perkara, profesion, atau bidang tertentu<...
Ihram ...n terus ke Masjid al-Haram; pakaian ~ pakaian khusus yang digunakan pada masa mengerjakan haji dan umrah...
Khas Ar yang diperuntukkan atau ditentukan (utk seseorang atau sesuatu kegunaan, tugas, dll), khusus, istimewa (utk seseorang atau sesuatu): rumah-rumah...
Ungkapan ...edap; 2. gabungan (kelompok) kata yang khusus (tertentu) untuk menyatakan sesuatu maksud, simpulan bahasa
3. = ~ muka per...
Buruh ...~ mahir buruh yang mempunyai kepakaran khusus yang diperoleh daripada latihan profesional dalam bidang tertentu, mis jurutera
~ paks...
Profesional ...an (memerlukan dsb) kemampuan atau kemahiran yang khusus untuk melaksanakannya, cekap (teratur) dan memperlihatkan kemahiran tertentu: setiap pengu...
Khusus ...gas, tanggungjawab, dll) yang tertentu
mengkhusus menjadi khusus, menjadi (merupakan) sesuatu yang bersifat khusus: teknologinya berkemb...
Peta ...sa tertentu digunakan
~ bumi peta yang khusus menunjukkan tanah (gunung, sungai, dll)
~ kontur peta yang dilukiskan denga...
Umum ...ng tertentu sahaja), bersifat menyeluruh, mengenai keseluruhan sesuatu, lwn khusus (khas): perbualan kami bersifat ~ belaka; penjelasan emaknya itu...
Alir I;mengalir ...>7. yang termasuk dalam sesuatu golongan yang khusus atau tertentu (bukan pembahagian atau pengelasan pelajar atau pelajaran dsb): sekolah mene...
Guna 1. manfaat, faedah: kelapa sawit banyak ~nya; 2. peranan, fungsi: guru menerangkan ~ akar pada pokok; 3. untuk, bag...
Uji Percubaan untuk menentukan buruk baiknya (betul tidaknya, murni tidaknya, dll)
bahan ~ bahan kimia yang digunakan untuk menguji
batu...
Temu I; bertemu 1. berjumpa (dengan ), bersua (dengan ), tersua: dia ~ dengan anak muda itu ketika menonton filem; 2. berhadapan muka (dengan ), bersemu...
Bahasa ...menggunakan peraturan dan gaya yang direka bentuk khusus oleh manusia untuk kegunaan tertentu (seperti dalam komputer)
b) = ~ dunia; ~ dagang
Kata ...kata yang merujuk kepada orang, tempat benda yang khusus, mis Kuala Lumpur dan Muhammad; ~ nista kata-kata yang mencerca atau mencaci (s...
VETERAN Orang yang berpengalaman dalam bidang tertentu
Grafemik (grafmik) (Lin) kajian tentang tanda graf yang digunakan dalam bahasa tertentu
Bukram Sj kain kejur yang digunakan untuk mengeraskan bahagian tertentu pakaian, buku dsb
Seraunometer (sraunomter) alat yang digunakan untuk mengira luahan kilat dalam satu radius tertentu
Skil Bp kemahiran (dalam sesuatu bidang pekerjaan): pekerjaan itu memerlukan ~ yang khusus.
Glosari Senarai istilah berserta takrifnya yang disusun menurut abjad khusus bagi sesuatu bidang pengetahuan
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com