Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari berpihak kepada yang betul dan benar . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Berpihak Kepada Yang Betul Dan Benar

RateAnswerClue
ADIL Berpihak kepada yang betul dan benar
Pala II; sepala, sepala-pala, pala-pala Kalau hendak (terlanjur, terpaksa), kalau benar-benar: ~ jahat jangan alang kepalang; ~ bapa hamba mengasihi hamba, hantarkanlah hamba kepad...
Bersebelah, bersebelah-sebelahan Bersampingan, berdekatan: ia tidur ~ bilik dengan kakaknya; menyebelah berpihak kpd: kalau ia tidak setuju dengan aku itu tidak menga...
Lurus 1. tidak bengkok, lempang: garis yang ~; keris bermata ~; 2. tegak betul: berdiri ~; garis yang tegak ~; 3. benar, jujur: ...
Benar 1. tidak salah, betul: ejaannya ~; salah ~nya; 2. tepat (tidak berbeza daripada keadaan sebenarnya), memang demikian halnya, sung...
Cakap I bicara, kata, kecek, tutur
~ angin cakap yang tidak ada isi atau tidak betul (omong kosong)
~ mulut bahasa yang digunak...
Betul 1. benar, tidak salah: barangkali ~ kata engkau itu; 2. tepat, langsung: buah itu jatuh ~ di atas kepala saya; pukul satu ~; <...
Bulat 1. seperti bola bentuknya: matanya yang ~ dan merah menentang mukaku; 2. bundar seperti talam atau duit syiling
3. len...
Paut sangkut ~ kaitan antara dua tiga hal (perkara dll)
~ bingkai tangguk Kl cara duduk dengan bercangkung dan tangan memeluk kedua-dua l...
Diri II; berdiri ... ~ di belakang (pemerintah) menyokong atau berpihak (kpd pemerintah)
~ (bertegak) lutut duduk dengan lutut didirikan (ditegakkan)
Ulang Balik pula, kembali dari permulaan, kembali semula
cetak ~ cetak kembali, cetak sekali lagi
~-aling a) bolak-balik, mundar-mandi...
Balik ... luar, songsang (baju dll)
~ gagang ki berpihak kepada lawan
~ gelisah Kl sj kuih yang dibuat daripada beras pulut
~ jung...
Tentang 1. = di tentang berhadapan dgn, betul-betul di depan (di muka), dekat di sebelah ..., berseberangan dgn: ~ sebuah potret yang tergantung di ...
Terang 1. keadaan (cahaya atau sinar) yang menyebabkan sesuatu atau keadaan sekilas boleh dilihat: tidak akan sama ~ lampu dengan ~ matahari; 2....
Tengah 1. tempat (titik dll) yang letaknya di antara dua tepi (batas, benda, dll), bahagian di antara hujung dengan pangkal, lwn tepi (hujung): ia berdiri...
Lepas 1. tidak terikat lagi, tidak mempunyai pertalian (perhubungan, sangkut paut) lagi, bebas: apa bicara Bendahara kerana segala rantau barat ~lah dari...
Turun 1. dr tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dari atas ke bawah, lwn naik
2. (datang) dari hulu ke hilir atau dari da...
Sengoti Kl sungguh, benar, betul
Sadik Ar betul, benar: fajar ~.
Personaliti Keperibadian, perwatakan: telah banyak benar diperkatakan tentang sasterawan ini, daripada hasil-hasil karyanya membawa kepada persoalan ~nya
Francaisor Syarikat induk yang memberikan francais sesuatu barangan atau perkhidmatan kepada pengusaha: ~ itu benar-benar ingin melihat kejayaan semua francaisinya.
Induktif Berkaitan dengan atau menggunakan induksi: keutamaan mestilah juga diberi kepada penggunaan pendekatan ~ dan pendekatan deduktif secara betul dan cekap.
Tasdik Ar pengakuan atau pengesahan bahawa sesuatu itu benar (betul dll), keyakinan, kepercayaan: ~ dalam hati; mentasdikkan mengakui bahawa sesuatu itu sah
Islah Ar 1. usaha untuk mengembalikan sesuatu keadaan kepada suatu keadaan yang betul, tepat dan sesuai
2. penyelesaian perbalahan dengan jalan baik atau dengan jalan damai
Salah ajar; menyalahajarkan Mengajarkan sesuatu yang salah (tidak betul): yang lebih malang lagi ialah bahasa Melayu disalahajarkan oleh pihak yang tidak benar-benar mengetahui dan menguasai tatabahasa bahasa Melayu.
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com