Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari keadaan negara sistem pemerintahan dan lain lain yang ideal atau terlalu sempurna . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Keadaan Negara Sistem Pemerintahan Dan Lain Lain Yang Ideal Atau Terlalu Sempurna

RateAnswerClue
Utopia Masyarakat (sistem pemerintahan, negara, keadaan, dll) yang ideal atau terlalu sempurna (iaitu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat diwujudkan):...
Besar ...eperti kejayaan, kesusahan, cerita, dsb) daripada keadaan yang sebenarnya: ia ~ kekayaannya; ~ kesalahan orang; ~ perkara yang kecil; memper...
Raja 1. orang yang mengetuai dan memerintah sesuatu negara (bangsa), kepala negara (yang diwarisi): ~ Inggeris pada masa ini ialah seorang wanita; <...
Air 1. cecair yang terbentuk daripada dua bahagian hidrogen dan satu bahagian oksigen (dalam keadaan yang murni tidak mempunyai warna, bau atau rasa)
...
Tadbir ...knya pemerintahan sesebuah negeri bergantung pada keadaan pegawai-pegawai yang ~ kerajaan negeri itu; tadbiran (sesuatu) yang ditadbirkan: ...
Asas 1. alas, dasar, tapak (tempat berdirinya sesuatu bangunan): ~ rumah sudah siap
2. sesuatu yang menjadi sandaran atau pendukung kepad...
Pemerintahan Perihal memerintah, cara (sistem) memerintah, pentadbiran: di bawah ~ demokrasi, rakyat diberi kebebasan yang luas; ~ sewenang-wenang (Udg) sis...
Ekonomi ...han, penggunaan barang-barang, dan perkhidmatan: beberapa orang penuntut ~ sedang membantu Kementerian Buruh menyelidiki keadaan pengangguran sekar...
Sesuai 1. padan benar (keadaan, rupa, dll), cocok benar: seluar itu tidak ~ dengan saya kerana terlalu besar; carilah gadis lain yang lebih ~ untuk dijadi...
Siasat ...~ kura-kura bp tindakan yang diambil mengikut keadaan
~ luar negeri politik luar negeri
~ perang muslihat dalam peperangan
Kendur ...k genting (tegang atau mencemaskan, bukan sesuatu keadaan, krisis, dsb): keadaan darurat sekarang sudah ~; ketegangan antara kedua-dua buah negara ...
Terap ...mu linguistik ~; keterterapan perihal (keadaan atau sifat) dapat diterapkan
penerapan 1. perihal (perbuatan dsb) menerap ...
Perlu 1. keharusan (yang tidak dapat dielakkan), kemestian: sembahyang dan puasa antara perkara yang menjadi ~ bagi orang Islam; 2. menjadi ke...
Peringkat ...ahagian (darjat, kelas, taraf) sesuatu kedudukan (keadaan, kemajuan, dll): kerajaan mempertimbangkan kepentingan rakyat yang di ~ rendah serta yang...
Zaman ...>ketinggalan ~ sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
meninggalkan ~ sl mati
2. kala, ketika, waktu: semenjak ~ Hamzah Fa...
Imbang ...ntuk ~ kedudukan ekonomi; keseimbangan keadaan seimbang: ~ ekonomi antara kaum di negeri ini sangat mustahak; nyatalah bahawa sistem pen...
Luar ...luar 1. di bahagian luar, di sebelah luar: keadaan ~ bertambah sunyi dan gelap; 2. tidak masuk (perkara, perhitungan, tanggungan, dl...
Rendah ...ang bermutu ~; 10. tidak maju lagi: keadaan hidup (ekonomi) yang masih ~ di negara itu; ~ di anjung tinggi, kecil di ombak besar prb...
Kesan ...keburukan) yang timbul daripada sesuatu kejadian (keadaan, perbuatan, tindakan, dll), kesudahan (hasil, akibat) daripada sesuatu, efek: kebersihan ...
Putar .... peralihan (perubahan, pergantian) masa atau keadaan dll: bersiap sedia untuk menghadapi sendiri ~ sejarah pada masa akan datang; 3.
Lalu ... keterlaluan 1. hal yang berlebih-lebihan, keadaan yang melampau, hal atau perbuatan yang melampaui batas (tatatertib dll): rakan sekerja Da...
Lebih ...g-kadang kegemparan itu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya; terlebih 1. yang paling lebih (cerdik, penting, besar, dll), t...
Timbang ...sanya kepada negara; 4. stabil (keadaan), tetap (tidak berubah-ubah): keadaan tidak ~ dalam ekonomi Malaysia boleh disebabkan ole...
Tanah ...ng rumahnya pun digali, dibuangkan ke laut; 2. keadaan bumi di sesuatu tempat: daerah itu subur ~nya; 3. bahagian permukaan b...
Bahasa ...abii bahasa yang digunakan oleh manusia dalam keadaan semula jadi
~ asing bahasa selain bahasa ibunda, yang biasanya dipelajari secara ...
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com