Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan ciarik

akar ~ sj tumbuhan (pokok memanjat), akar riang-riang rimba, Vitis wrayi; akar ~ putih sj tumbuhan (pokok memanjat), Mallotus repandus


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata