Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan remaja

1. mulai dewasa, sudah akil baligh, sudah cukup umur untuk berkahwin
2. = muda ~ muda
gadis ~ = ~ puteri gadis yang sudah mulai dewasa (mulai timbul rasa cinta berahi)
~ putera pemuda yang sudah mulai dewasa (mulai timbul rasa cinta berahi)
masa ~ masa mulai timbul rasa cinta berahi, masa muda-muda
meremaja menjadi remaja: Amnah ~
meremajakan menjadikan muda, memudakan
~ pegawai negeri menggantikan pegawai-pegawai tua dengan pegawai-pegawai muda
keremajaan perihal (keadaan) remaja: seorang gadis yang sedang dalam ~; peremajaan perihal meremajakan

Soalan teka teki atau teka silang untuk remaja

- PELAJAR
- Tahap kehidupan seseorang di mana dia tahu dan tidak tahu pada masa yang sama


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com