Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan jadi

1. (sebenarnya) berlaku, sebenarnya (benar-benar) melakukan sesuatu, berlangsung: Ali ~ pergi ke Ipoh; 2. berhasil, berjaya: akhirnya ~ juga pekerjaan itu; 3. selesai (dikerjakan)
tidak ~ gagal, tidak berhasil
4. lahir, dilahirkan
hari ~ a) hari dilahirkan
b) Id hari natal (Krismas)
sejalan ~ saudara seibu
semula ~ sejak lahir (bukan bakat dll)
5. = jadinya kerananya, kerana itu: ibunya sakit, ~ terpaksalah dia pulang; 6. = jadilah (ber)setuju: dia ~ hendak membeli tanah itu dengan harga yang ditetapkan; kalau begitu, ~; 7. bertukar kpd: sepatutnya boleh sampai ke rumah dalam masa setengah jam, tetapi sekarang sudah ~ dua jam; 8. sudah siap (dibuat), sudah selesai: baju yang sudah ~ ; boleh ~ mungkin, barangkali
~ alas cakap = ~ pelapik kaki prb hadiah (sagu hati) yang diberi kepada seseorang yang telah berjasa
~ air mandi prb perkara yang sudah menjadi kebiasaan
~ bapa kuda prb orang lelaki yang suka berkahwin di sana sini dan bersenang-senang tanpa membuat sesuatu pekerjaan
~ bumi langit prb orang yang sangat diharapkan
~ dinding lasak peti manian prb orang yang menjadi harapan raja
~ kuda beban prb orang suruhan
~ penghubung kaki tangan = ~ penghubung mata telinga prb tempat harapan yang selalu memberi pertolongan
~ penghubung hujung lidah (mulut) prb orang yang menyampaikan pesanan seseorang
~ teluk olakan air prb perdebatan yang hanya berkisar pada satu masalah
lubuk ~ pantai, pantai ~ lubuk prb nasib manusia itu tidak tetap, adakalanya senang, adakalanya susah
sejadinya asalnya (semula jadi): akal manusia dengan keadaan ~ mengandungi sebahagian daripada makrifat semula jadi; sejadi-jadi, sejadi-jadinya sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya: berteriak ~ ; menjadi 1. utk dikenali (diiktiraf, dianggap, dll) sbg, untuk memegang jawatan (peranan dll) sbg: dia terpilih ~ ratu kebaya; dilantik ~ pengerusi jawatankuasa; 2. bekerja (berlaku, bertindak, memegang jawatan, dll) sbg: dialah yang ~ ketua dalam kumpulan itu; 3. bertukar atau beralih kepada sesuatu keadaan (bentuk dll): tempat yang kesibukan itu ~ lengang selepas pergaduhan itu; air yang tadinya jernih, kini ~ keruh; 4. berjaya seperti yang diharap-harapkan: dia begitu bangga sekarang kerana anak-anaknya semuanya ~, dua orang menjadi doktor, dua orang guru, seorang peguam, dan seorang lagi pengurus bank; 5. menjelma sbg
menjadi-jadi, berjadi-jadi bertambah-tambah (banyak, besar, hebat, keras, dll): setelah kena hujan demamnya ~; menjadikan 1. membuat: mereka bersorak-sorak, ~ suasana hingar bingar; 2. menyebabkan: kelakuan beginilah yang selalu ~ orang tua kamu susah; 3. menimbulkan: kelewatan penyanyi itu telah ~ keadaan huru-hara; 4. mencipta, mewujudkan: Tuhanlah yang ~ alam semesta ini; 5. mengangkat (memilih) sbg: majikannya telah ~nya pengawas perusahaan itu; terjadi (sudah) berlaku (dibuat, dijadikan, dll): kebakaran itu ~ disebabkan oleh kerosakan elektrik; ~ daripada Id terdiri (terbentuk) drpd: bahan itu ~ daripada beberapa unsur; jadi-jadian, jadian 1. manusia yang boleh mengubah dirinya menjadi binatang (terutamanya harimau): harimau ~; ilmu ~ ilmu yang membolehkan seseorang itu mengubah diri menjadi binatang dll
2. nampak tidak seperti yang sebenarnya: bunga ~; kejadian 1. perkara yang berlaku, peristiwa: polis telah menyiasat ~ itu; 2. perihal terjadinya atau dijadikan, kelahiran: ~ langit dan bumi; ilmu ~ pengetahuan untuk mengenal tumbuh-tumbuhan dan hidup-hidupan
3. Id (sudah) berlaku, terjadi: hal itu boleh ~ pada setiap orang; hal-hal yang ~ di merata tempat;penjadian perihal (proses) menjadikan, penciptaan, pewujudan
penjadi ark orang dll yang membuat (menjadikan) sesuatu
bintang ~ gugusan bintang yang kesepuluh (Capricornus) dalam zodiak (bintang dua belas)
garisan ~ garis lintang yang letaknya 23 26donik di selatan khatulistiwa


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata