Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan jel

(jl) penjara
kena ~ dimasukkan ke dalam penjara
masuk ~ bp menjalani hukuman penjara
mengejel memasukkan ke dalam penjara: orang itu dijel dua minggu.

Soalan teka teki atau teka silang untuk jel

- Bilik-bilik di penjara


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata