Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan wayar

dawai, kawat: ~ elektrik; ~ telefon.

Soalan teka teki atau teka silang untuk wayar

- Saya panjang dan kurus, sambungan bagi setiap penghujung alat eletrik, siapa saya


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com