Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kadar

1. daya, kemampuan, keupayaan: dia sudah mulai memakai fahamku, iaitu menghadapi hidup dengan ~ yang terdaya; ala ~(nya) menurut daya atau kemampuan (seseorang)
menderma ~nya menderma menurut kemampuannya
2. perkiraan yang memberikan (menyatakan) sesuatu kuantiti dalam hubungannya dengan sesuatu unit tertentu sbg asas: ~ kelajuannya ialah 100 km sejam; bilangan penduduk yang bertambah pada ~ 2% setahun; ~ kelahiran (kematian) bilangan yang dilahirkan (mati) dalam jangka waktu tertentu (lazimnya satu tahun) berbanding dengan jumlah penduduk
3. jumlah atau banyaknya bayaran (cukai dll) yang dikenakan dsb: ~ cukai pendapatan makin meningkat apabila pendapatan seseorang itu makin tinggi; kerajaan juga menaikkan ~ faedah pinjaman bank daripada 6% kepada 8% untuk menarik simpanan asing; ~ faedah kadar yang ditetapkan terhadap sesuatu pinjaman atau deposit
~ pertukaran asing nilai pertukaran sesuatu mata wang dengan mata wang yang lain
4. perbandingan (berat, darjah, kuantiti, saiz), nisbah: sebatian kimia yang sama terdiri daripada unsur-unsur yang sama yang berpadu antara satu sama lain dalam ~ berat yang sama; kedua-dua oksida mengandungi unsur yang sama (magnesium dan oksigen) yang berpadu dalam ~ berat yang sama (3:2); 5. bahagian yang tulen (sejati) yang terkandung dalam sesuatu (seperti emas, perak, dll): ~ emas dalam mata wang emas ini ialah 0.9; 6. harga, nilai, pangkat, taraf (darjat): semuanya dianugerahi baginda persalinan masing-masing pada ~nya; 7. lebih kurang, kira-kira: tahu juga patik barang ~nya; memohonkan berhutang ~ lima puluh rial; 8. hitung panjang, rata-rata: jika saya membeli daun teh 3 kati dengan harga 9 ringgit, saya membeli dengan ~ 3 ringgit satu kati; 9. = sekadar cuma, hanya (utk): akan Tun Ibrahim, hendak masuk takut, ~ berkeliling istana itu juga; sekadar 1. selaras dengan (keperluan dll), secara, sepadan, sesuai dgn: ~ yang diperlukan; 2. = sekadarkan cuma, hanya (utk): berjalan-jalan ini pun ~ menanti waktu maghrib; hanya ~ berolok-olok belaka; 3. seperlunya (seadanya, semampunya, dll): sajian ~nya; sekadar-kadaran seada-adanya, seadanya: permintaan ini hanya ~ sahaja; berkadar berimbang kadarnya atau nisbahnya (dengan sesuatu), menurut kadarnya atau nisbahnya (dengan sesuatu): darjah pemanjangan sesuatu benda kenyal adalah ~ dengan isi padunya; ~ songsang menurut kadar yang sebaliknya
~ terus menurut kadar yang sebenarnya
kadaran (Tadb) cukai yang perlu dibayar oleh pemilik harta tanah kepada pihak berkuasa tempatan
perkadaran perihal berkadar, perimbangan mengikut kadar: jika ~ yang serupa dipindahkan pada setiap peringkat umur, pola yang lain masih tetap terhasil
Jw
mengadar tidur di luar rumah
ark
kain ~ kain yang ditenun sendiri


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata