Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan riang

sangat gembira, girang hati, suka hati: anak-anak sedang menari dan menyanyi dengan ~; ~ gembira suka dan gembira
~ hati girang (senang) hati, suka hati, sukacita
~ ria riang gembira
beriang; ~ hati = beriang-riang bersuka-suka, bergembira-gembira, bergirang-girang: hamba tidak melarang tuan-tuan bersuka-suka, beriang-riang hati tetapi tiap-tiap sesuatu ada hingga batasnya; meriangkan menggembirakan, menggirangkan, menyenangkan hati
keriangan 1. = ~ hati perasaan sukacita, kesukaan, kegembiraan
2. berasa riang, berasa sangat gembira: Salina ~ melihat gelagat Si Bulat; periang (orang yang) selalu riang: ia seorang yang ~ dan peramah.
= meriang; ~ semangat berasa pening-pening, berasa gamang
badannya meriang dia agak demam
meriang I.
Kd, Pn tenaga, kuasa
tak ada ~ lagi tidak ada tenaga lagi (tidak larat lagi), sudah lemah
reng III.riang IV Kl, Tr senget sedikit, reyok
~ batu sj tumbuhan (herba), Begonia isoptera; pokok ~ hutan sj tumbuhan (pokok memanjat), carik merah, Vitis japonica; akar asam ~ sj tumbuhan (pokok memanjat), akar iang-iang, akar yang-yang, akar kerayang, Vitis hastata.

Soalan teka teki atau teka silang untuk riang

- Senang


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com