Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan katung

sj penyu, Dermochelys coriacea; tersenget-senget bagai ~ di bawah reba prb orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar dan mulia
1. = katung-katung sj tumbuhan (pokok), belangkan, cucu ikan, kangkatung, kepoyang, keranji, kurang sepat, melangkan, mengketai, Cynometra polyandra; 2. = ~ laut sj tumbuhan (pokok) belangkan, kangkatung bukit, kangkatung laut, Cynometra ramiflora.
baju ~ baju berlengan pendek


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com