Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kelas

1. bilik (tempat) belajar, bilik darjah: murid-murid masuk ke ~ beramai-ramai; 2. perkumpulan untuk mempelajari sesuatu
~ lukisan (tarian, jahit-menjahit, masakan, dll) perkumpulan yang bertujuan mempelajari seni lukis (seni tari, jahit-menjahit, cara-cara memasak, dll)
~ persediaan kelas tempat penuntut-penuntut diberi latihan khas sebelum mengikuti pelajaran yang khusus atau mendalam
3. peringkat, tingkatan (pelajaran yang diikuti): pelajar-pelajar ~ rendah; 4. golongan atau kumpulan (dalam masyarakat) yang berbeza antara satu sama lain atas ciri-ciri tertentu (seperti taraf hidup, kedudukan sosial berdasarkan asal keturunan dll): beliau meramalkan berlakunya pertentangan ~ atau golongan-golongan dalam masyarakat; 5. golongan, kumpulan (berdasarkan persamaan pelbagai sifat yang tertentu): manusia termasuk dalam ~ binatang mamalia; 6. bahagian, kategori, kumpulan (berdasarkan tingkatannya yang tertentu): pemborong-pemborong ~ E; ~ atasan golongan orang yang menduduki taraf sosial yang paling tinggi, mis kaum bangsawan
~ bawahan golongan orang yang menduduki taraf sosial yang paling rendah, mis buruh, petani dsb
~ dewasa perkumpulan yang terdiri daripada orang-orang dewasa untuk belajar membaca dan menulis
~ ekonomi kelas dalam pengangkutan awam, mis kapal terbang dan kereta api, yang kadar tambangnya paling murah
~ kambing bp tingkatan (taraf) yang paling rendah, kelas (bahagian) yang paling murah bayaran yang dikenakan kepada penonton (di panggung wayang dll)
~ kata (Lin) golongan kata
~ menengah golongan masyarakat antara kelas bawahan dan kelas atasan, termasuklah ahli perniagaan dan profesional seperti peguam, akauntan, doktor dsb
~ pertengahan kelas menengah
berkelas termasuk dalam kelas (golongan, kumpulan atau kedudukan sosial tertentu): memang terdapat jurang sosial yang agak ketara antara mereka yang ~ rendah dengan yang ~ menengah;berkelas-kelas berasing-asing dalam kedudukan (ada yang tinggi dan ada yang rendah tarafnya), berpangkat-pangkat, bertingkat-tingkat: yang menarik hatinya ialah masyarakat di situ masih ~; mengelaskan membahagi-bahagikan atau mengasing-asingkan kepada berbagai-bagai golongan (kumpulan, tingkatan, dll), menentukan kelas sesuatu: ahli-ahli kimia ~ bahan-bahan kimia mengikut suatu sistem tertentu; pengelasan perihal atau perbuatan mengelaskan, pembahagian (pengasingan) kepada kumpulan-kumpulan (golongan-golongan dll)
~ tanah (tumbuhan) pengasingan tanah (tumbuhan) kepada jenis (kumpulan) tertentu
antara pasang dan surut
mengelas pasang perbani

Soalan teka teki atau teka silang untuk kelas

- SEKOLAH


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata