Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kenyang

1. hilang sama sekali rasa lapar (kerana sudah makan dengan cukupnya), sudah banyak (puas) makan, sudah berisi makanan dengan cukupnya (bukan perut): perutku ~, aku sudah makan; 2. sudah penuh (berisi atau menyerap sesuatu): tanah itu harus disiram dengan air hingga ~; 3. ki selalu (banyak) mendapat atau mengalami sesuatu, puas (kerana banyak mendapat sesuatu): ~lah Jazuli semalam itu oleh bermacam-macam sanjungan; dia sudah ~ dengan cercaan demikian; orang yang ~, kalau dijamu dengan lauk yang sedap sekalipun, berkata tawar juga prb orang yang tidak berkehendakkan pemberian kita tidak akan menghargainya sekalipun ia indah
mengenyangkan menjadikan kenyang (hilang rasa lapar), memberi makan atau mengisi sampai kenyang: dgn budi bahasa, tidak akan dapat ~ perut yang lapar; sepinggan nasi sudah cukup untuk ~ aku; kekenyangan 1. perihal kenyang (tidak berasa lapar), kepuasan
2. terlalu kenyang (kerana makan terlalu banyak): maka anak gergasi itu pun mati oleh tersangat ~.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata