Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kucar

~-bara (lemban) Kl kucar-kacir
-kacir (keadaan) tidak teratur atau tidak berketentuan, kacau-bilau, kelam-kabut: ketenteraman rumah tangga menjadi ~ kerana perselisihan faham antara suami isteri; pentadbiran negeri itu ~ ; sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab jahiliah berada dalam ~; mengucar-ngacirkan menjadikan kucar-kacir
kekucar-kaciran keadaan kucar-kacir: hidup dalam ~


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com