Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan lalai

1. tidak hirau akan kerja (tugas dll), lengah, tidak hati-hati: tidaklah dia ~ daripada mengerjakan kewajibannya hari-hari; 2. asyik akan sesuatu hingga lupa akan hal-hal lain, leka, lupa, tidak sedar: lalu masuklah gajah itu ke dalam kandang ~ dengan memakan pisang; berlalai-lalai 1. tidak mempedulikan, tidak mengambil berat
2. sengaja melambat-lambatkan, berlambat-lambat, berlengah-lengah
melalaikan tidak mengambil berat, tidak menghiraukan: dlm pada itu Rosita tidak ~ dan melengahkan kerja sekolahnya; ~ hati (sedih) menghiburkan hati
~ waktu membuang masa
memperlalaikan 1. menyebabkan jadi lalai, membuat supaya lalai: utk ~nya, diberinya mainan kepada budak itu; 2. menangguhkan atau mengundurkan (sesuatu cadangan dll): ~ maksud; 3. menghiburkan hati, bersuka-suka: baiklah kuperlalaikan dan kusukakan hatinya dengan barang daya upayaku; terlalai 1. tidak ingat (kpd kerja, tugas, dll), tidak dihiraukan, terbiar, terlupa
2. tidak sedar lagi, nyedar: si anak itu pun ~lah dalam tidurnya; 3. terlambat, terlewat
4. terhibur: sebentar aku ~ mendengarkan irama muzik yang memenuhi tempat itu; kelalaian 1. perihal lalai, kelengahan, kealpaan: tiada lain disebabkan ~ kita sendiri; 2. dlm keadaan lalai: adapun akan baginda itu sangatlah ~ memerintah negeri; sesungguhnya engkau dalam ~ mengenai hal ini; ~ menjemput pencuri prb kerana lalai maka selalu rugi
pelalaian ark perihal melalaikan
pelalai 1. orang yang lalai, pelengah
2. sesuatu (jampi dll) untuk melalaikan atau melekakan: jikalau begitu ada satu nyanyi supaya boleh membuat ~ berkayuh; hikmat ~ jampi untuk melalaikan orang
tali ~ sj tali untuk memutar kayu palang tempat menggantung layar (di perahu)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata