Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tebal

1. tidak tipis (barang yang berkeping-keping atau berhelai-helai, seperti kertas, papan, kain, buku, dll): kertas ~; selimut ~; tilam ~; 2. kasar dan jelas kelihatan (garisan, tulisan, dll): garis ~; huruf ~; 3. padat (awan, kabus, dll), tumpat: asap ~; awan ~; 4. lebat lagi banyak tumbuhnya (rambut, janggut, tanam-tanaman, dll): hutan yang ~; rambut ~; rumput di situ amat ~; 5. teguh dan kukuh (iman, kepercayaan, keyakinan, kasih sayang, dll), banyak mengandungi atau berisi dengan (sesuatu), mendalam: ia tahu betapa ~nya cinta suaminya terhadap dirinya; ~ bibir tidak suka bercakap banyak
~ hati keras hati
~ jangat = ~ kulit tidak tahu malu, tidak berperasaan
~ kantung banyak wang (kaya)
~ lidah susah hendak menyebut kata-kata asing, keras lidah
~ muka = muka ~ tidak tahu malu
~ telinga a) tidak menghiraukan (ejekan, makian, dll orang)
b) tidak tahu malu
menebal menjadi tebal: hujan sudah berhenti betul, hanya asap sabut yang mula ~ semula; menebalkan 1. menjadikan tebal
2. memperkukuh (iman, hati, kepercayaan, dll), memperkuat, memperteguh: lawatan itu diadakan untuk ~ persaudaraan antara kedua-dua belah pihak; ~ muka menghilangkan perasaan malu, sanggup menanggung malu
~ telinga menekan perasaan (kalau dimarahi, diejek, dll)
mempertebal menjadikan lebih tebal
~ bibir sj ikan laut, Plectorhyncidae; ~ pipi sj ikan laut, Pamadasys spp.; ~ sisik sj ikan darat, Puntius binotatus.

Soalan teka teki atau teka silang untuk tebal

- berantonim dengan "nipis"


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com