Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan planetarium

(plantarium) 1. alat yang digunakan untuk memperlihatkan susunan dan pergerakan matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang di langit; 2. bangunan berkubah yang memuatkan alat yang digunakan untuk tujuan memperlihatkan imej tentang susunan dan pergerakan bintang dan planet di langit


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com