Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan denda

1. hukuman berupa wang, sejumlah wang yang (mesti) dibayar (kerana telah melakukan sesuatu kesalahan seperti melanggar peraturan, undang-undang, dll): setelah membayar ~, orang itu dilepaskan; 2. hukuman (biasanya berkaitan dengan kesalahan yang agak kecil): ~ atas murid yang datang lambat; mendenda 1. menjatuhkan (mengenakan) denda, menghukum dengan memutuskan supaya yang bersalah membayar sejumlah wang: mahkamah berkuasa menghukum atau ~ orang-orang yang didapati bersalah; 2. menghukum (biasanya berkaitan dengan kesalahan yang agak kecil): ayahnya ~nya kerana kecuaiannya itu; didenda dengan emas yang habis, dipancung dengan pedang yang hilang prb denda pada nama sahaja, yang dikehendaki hanyalah perdamaian
dendaan 1. hukuman berupa wang, denda: ~ hakim itu sangat berat; 2. wang yang dibayar sbg memenuhi hukuman, wang dari denda: tiap-tiap ~ yang dikutip dijadikan sebahagian daripada hasil negeri; pendendaan perihal (perbuatan) mendenda

Soalan teka teki atau teka silang untuk denda

- Balasan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata