Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan lihat

pandang, tengok
salah ~ salah (silap) pandang
berlihat-lihatan saling memandang, berpandang-pandangan
melihat 1. nampak apabila memandang, tidak buta, celik: ia tidak dapat ~ lagi kerana matanya sudah kabur; 2. memandang (menengok, menonton, dll) dengan menggunakan mata: mereka pergi ke tepi pantai ~ kapal yang terdampar itu
3. menilik, meramal (nasib dll): ~ nasib; 4. membuat kesimpulan dengan menggunakan pancaindera, memaklumi (mengetahui dsb) dengan atau setelah melihat (mendengar dsb), meninjau: setelah ~ raja murka itu segalanya orang besar-besar semuanya takut gementar tulangnya; dalam hal ini kita cuba ~ beberapa sebab tersebut; dilihat dari sudut bahasa, beliau tidak menyambung pencapaian bahasa dalam cerpen-cerpen Keris Mas; 5. melawat (orang sakit dll), menziarahi: ~ orang sakit; ~ bulan datang haid
melihat-lihat melihat sesuatu secara santai, sambil lalu, bersenang-senang dsb: kemudian aku duduk sambil ~ apa yang terdapat di dalam bilik baginda itu; kami mengambil peluang untuk ~ sekitar kawasan pondok yang menempatkan pelajar lelaki itu; melihati memerhati dengan teliti, memandang dengan sungguh-sungguh, mengamat-amati: panjat olehmu, lihati apa halnya mayang itu; melihatkan melihat akan, memandang kpd: ia berasa sedih ~ ibunya bekerja keras; memperlihatkan 1. melihatkan (menunjukkan supaya dilihat): Bonda Kandung mulai makan hati berulam jantung, makin tidak kuasa ~ muka kepada orang; 2. menampakkan, menunjukkan, mendedahkan kepada pandangan atau tanggapan orang: drpd raut mukanya, ternyata Tengku Aniah tidak ~ umurnya yang sebenar; dunia abad ke-20 ~ kemajuan ilmu yang sangat pesat; terlihat 1. = kelihatan boleh (dapat) dilihat, nampak: kesedihannya ~ nyata pada mukanya; semua perbezaan ini ~ melalui bahasa; 2. telah dilihat, diketahui: setelah ~ benda itu segera diambilnya; 3. terpandang dengan tidak sengaja, terpandang (bukan kerana niat untuk memandang): ketika berpaling ~ padanya bagaimana orang yang duduk di sampingnya itu mengerling; penglihat 1. = penglihatan kuasa (pancaindera) untuk melihat
2. orang yang pandai meramal (menilik dll)
lihatan apa yang dilihat: pengalaman yang ditempuh dinyatakan melalui imej rasaan dan ~; ~nya dalam kegelapan itu berpusar dan terus berpusar; kelihatan 1. dapat dilihat, tampak: hari itu redup dan muram, matahari belum ~ sejak empat jam tadi; 2. = kelihatannya nampaknya, pada lahirnya, rupanya: Datuk Empat Ujang ~ termenung; 3. diketahui, jelas, ternyata: ~ benar apa tujuannya; pelihatan, penglihatan 1. kuasa (pancaindera) untuk melihat, kebolehan melihat: dia terpaksa berhenti daripada pekerjaannya atas nasihat doktor kerana ~ matanya rosak; 2. apa yang dipandang, pandangan: Hang Tuah ini pada ~ku bukan sebarang orang; 3. perihal melihat: tajamkanlah perasaan, ~ dan fikiran tatkala menghadapi musuh-musuh itu; pelihat orang yang pandai meramal atau menilik apa yang akan berlaku (terjadi dll)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com