Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan rantai

1. sj tali daripada cincin-cincin logam yang berkaitan: ~ emas; ~ leher; ~ basikal rantai yang menghubungkan pendayung basikal dengan roda belakang (utk menjalankannya)
orang ~ orang hukuman yang dikenakan rantai
2. = rantaian untaian, deretan, rangkaian, rentetan, deretan memanjang, leretan: konfrontasi, putusnya hubungan diplomatik dengan Filipina, Indonesia, dll merupakan ~ daripada beberapa peristiwa penting dalam sejarah Malaysia; 3. ikatan, kaitan, pertalian: ~ kasih dan tulus mesra; 4. ki sesuatu yang mengikat (tidak bebas): dgn pinjaman yang murah bunganya dan lanjut masa pembayarannya, terselamatlah penduduk-penduduk luar bandar daripada ~ orang tengah; 5. ukuran panjang yang panjangnya 22 ela atau 20.117 meter: rumahnya terletak kira-kira empat ~ dari situ; ~ kangkang rantai yang dikenakan pada kaki orang salah, belenggu
berantai 1. memakai rantai: masakan orang laki-laki ~ leher; maka ditambat seekor anjing, diberinya ~ emas; 2. = berantai-rantai berangkai-rangkai (berangkaian), berturut-turut, bersambung-sambung: peristiwa sejarah yang ~ ini diikuti pula oleh peristiwa perang Naning; lari ~ lari berganti-ganti (bersambung-sambung)
reaksi ~ reaksi yang berangkai-rangkai (bersambung-sambung)
merantai 1. mengikat dengan rantai, membelenggu: panglima Hitam dirantai lalu ditolak tersungkur ke lantai; 2. ki menghambat, menyekat: kau sudah tidak rindu akan kampungmu sebab hatimu telah dirantai kota;

Soalan teka teki atau teka silang untuk rantai

- Barang kemas yang dipakai untuk menunjukkan keangguhannya
- benda ini dipakai di leher
- LEHER
- TALI


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata