Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan makmal

tempat mengadakan percubaan atau penyelidikan segala sesuatu yang berhubung dengan ilmu sains (fizik, kimia, dll), laboratorium
~ bahasa bilik yang dilengkapkan dengan perakam pita dsb untuk pembelajaran bahasa asing

Soalan teka teki atau teka silang untuk makmal

- Tempat mengkaji ubat
- tempat yang membuat eksperimen


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata