Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan nyawa

1. roh yang menghidupkan manusia (haiwan dll), jiwa, semangat: janganlah berlengah hingga ~ sampai ke halkum; undang-undang itu ialah ~ dan semangat manusia; ~nya sudah melayang ia sudah mati
membuang ~ = menyabung ~ menentang bahaya maut
minta ~ minta dihidupkan
~-~ ikan hampir-hampir mati
2. ki yang amat disayangi (dikasihi), buah hati, jantung hati: aduhai adinda, ~ kekanda; ~ bergantung di hujung kuku prb dalam keadaan yang sulit dan berbahaya
satu ~ dua badan prb sehidup semati (bukan dua orang sahabat atau sepasang suami isteri)
senyawa sudah menjadi satu, berpadu benar, bersatu benar, bersebati
bersenyawa menjadi satu (dengan ), bersebati (dengan ): hidrogen dan oksigen kalau dicampurkan ~ menjadi air; mensenyawakan menjadikan senyawa
mempersenyawakan menjadikan bersenyawa, menyebatikan: kalau unsur-unsur ini dipersenyawakan, terdapatlah benda-benda lain; persenyawaan perihal bersenyawa, perpaduan, penyebatian: percantuman antara sel jantan dengan sel telur ini dinamakan ~ ; ~ sendiri penswasenyawaan
~ silang persenyawaan antara dua haiwan atau tumbuhan daripada spesies yang sama
bernyawa 1. mempunyai nyawa, hidup
2. ki ada aktiviti yang berlangsung, bergerak dengan pelbagai kegiatan (urus niaga dsb) dijalankan, hidup: perut Dataran Merdeka kini ~ semula apabila sebuah kompleks beli-belah wujud di situ.

Soalan teka teki atau teka silang untuk nyawa

- HIDUP
- Perbezaan antara manusia dengan zombi


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata