Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan pancang

kayu (buluh dll) yang dipacakkan ke tanah (utk tempat menambat perahu, tanda sempadan, dll)
~ dirasa Kl penderitaan hidup, perasaan yang luar biasa
~ yang empat Mn sempadan ladang di keempat-empat penjurunya
bagai ~ digoncang arus prb tidak tegas (tetap) pendiriannya (berubah-ubah mengikut mana yang kuat dll)
memancang 1. memacak pancang, memasang pancang
~ gelanggang a) membuat gelanggang tempat peraduan (menyabung ayam dll)
b) kebenaran untuk menyabung ayam
c) mengadakan keramaian (kerana perkahwinan dll)
2. macam pancang (tegak sahaja, tidak beralih-alih, dll): kayu itu ~ di tengah-tengah gelanggang; memancangkan 1. memacakkan pancang (galah dll) ke tanah: ~ beberapa batang tiang di pantai; 2. meletakkan atau menempatkan (tulisan dalam penerbitan dll)
terpancang 1. sudah dipancangkan, tercacak: di mana ~ banyak galah, di situlah pangkalan kita; 2. ki terdiri tegak (tidak bergerak-gerak), tertumpu pada satu tempat, terpaku: Basir masih ~ di lantai; matanya ~ ke pintu kamar itu;

~ bendera sj ikan laut, Parachaetodon ocellatus.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata