Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan reka cipta

(rka cipta) barang yang pertama kali dicipta, ciptaan baharu
mereka cipta membuat ciptaan baharu: Alexander Graham Bell ialah orang Amerika yang ~ telefon; perekaciptaan perihal (proses, perbuatan dsb) mereka cipta
pereka cipta orang yang mencipta sesuatu yang baharu: John Baird ialah ~ bangsa Scot.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata