Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sua

pagar ~ pagar yang menyekat dua ekor kerbau yang akan diadu
bersua 1. datang saling mendekati, saling berdekat-dekatan: itulah pertama kalinya mereka ~; 2. = tersua bertemu, berjumpa, terjerempak, terserempak: dlm perjalanan itu, ia ~ dengan seekor harimau; apabila ~ dengan masalah-masalah agama; 3. bertemu (dengan barang yang dicari dll): puas ia mencari tetapi tidak ~; 4. = tersua boleh didapati, terdapat, ada: tembakaunya tembakau cap ayam, daunnya, daun tarusan, jarang ~ di kampung kita yang serupa ini; 5. = tersua berlaku atau terjadi, termakbul (permintaan dll), tepat (ramalan, telahan)
~ alurnya ki sesuai benar, cocok, padan
menyua 1. mempersemukakan (ayam yang akan dilagakan)
2. memberi sesuatu kpd, mengunjuk: dia ~ bakul yang berisi udang kepada Bedah; 3. menghulur (tangan)
4. menemui, menjumpai: apa yang disua itu ialah sesuatu yang luar biasa baginya; menyuakan 1. menyogokkan, memberikan, menyodorkan: Karim ~ sepiring kuih; 2. menghulurkan (tangan dll)
mempersuakan menjadikan bersua (bertemu, berjumpa), mempertemukan, menyemukakan: apalagi sekarang bulan tabut, tiap-tiap orang bebas keluar, jadi di tabut kita persuakan; tersua bertemu dgn, terjumpa
persuaan pertemuan
bulu ~ bulu di leher ayam
suak I.

Soalan teka teki atau teka silang untuk sua

- Dapatkan sesuatu


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com