Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan riti

Kl
rata-~ ke mana-mana
? ?rata I.ritma 1. urutan proses semula jadi yang berulang dalam sela masa yang tetap: kiraan ~ dapat membantu jika pusingan haid anda tetap, namun kaedah ini tidak boleh diamalkan jika anda mengalami pusingan haid yang tidak dapat diduga; ~ denyutan jantung; 2. IB irama: salah satu hasilnya ialah ~ drama yang teratur dan agak halus; manakala ~ pula merupakan alunan yang teratur dan berulang-ulang sehingga menghasilkan kepuitisan puisi itu; beritma berirama: gerak-geri yang ~.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata