Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan rombak

terbongkar, terurai: jahitannya buruk dan berkedut kerana selalu kena ~; merombak 1. membongkar, memecahkan, merosakkan: rumah-rumah yang buruk telah dirombak beransur-ansur; ~ adat (aturan, perjanjian, dll) menghapuskan atau meniadakan adat (aturan perjanjian dll)
~ dapur Kl selesai bersalai (perempuan yang telah bersalin)
2. menyusun semula (dengan meminda atau membongkar semuanya): dia ~ susunan kabinet dengan menyingkirkan beberapa orang tokoh komunis; undang-undang itu patut dipinda dan dirombak supaya sesuai dengan negara Malaysia yang merdeka;


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata