Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan rosak

1. tidak sempurna lagi, sudah tidak baik, sudah bercerai-cerai (tidak tersusun, pecah-pecah, dll): banyak rumah yang ~ dipukul ribut; 2. ki bercalar-calar, kemik (tin dll), luka-luka
banyak pemain kita yang ~ banyak yang luka-luka
3. ki buruk, busuk (buah-buahan, daging, dll), hancur: buah-buahan itu banyak yang ~; mayat yang sudah ~ sudah busuk dll
4. ki tidak dapat berjalan lagi (motokar, enjin, dll): kereta saya ~ lagi pagi ini; 5. ki tidak beraturan lagi (bahasa, adat, dll): bahasa (adat, perangai, dll) yang sudah ~; 6. ki tidak utuh lagi (perkahwinan), terganggu (ingatan dll): perkahwinannya sudah ~ sejak lama dulu; seorang panglima yang telah ~ ingatannya; 7. ki kacau-bilau, kucar-kacir (negeri dll): jika sungguh laki-laki, janganlah berperang di dalam negeri, ~ isi negeri; 8. ki tidak baik, jahat (nama)
~ binasa rosak sama sekali
~ hatinya a) amat menderita sedih
b) buruk perangainya
~ moralnya buruk tingkah lakunya
~ namanya mendapat nama buruk
~ perkahwinannya perkahwinannya gagal
~ badan kerana penyakit, ~ bangsa kerana laku prb kelakuan yang jahat itu memburukkan bangsa yang mulia seperti penyakit menghilangkan rupa yang elok
berosak; ~ diri bersusah-susah (beria-ia) memikirkan sesuatu, menyeksa diri
~ hati a) menanggung sedih, bersusah hati
b) buruk perangainya (akhlaknya, kelakuannya)
merosak mempunyai sifat dll yang mengakibatkan rosak: pengaruh yang ~; kecaman yang ~; merosaki selalu menjadikan rosak: binatang peliharaan yang suka ~ tanamannya; merosakkan menyebabkan rosak: ~ badan; ~ hati; ~ jiwa; ~ nama; ~ bahasa Melayu; Socrates dihukum mati kerana dituduh ~ fikiran pemuda; kerosakan 1. perihal rosak: semua ~ ini boleh dibaiki dengan senang; angin membawa ~ yang banyak; 2. menderita rosak (kecelakaan, kemusnahan, dll): tanaman banyak yang ~ akibat hujan lebat; perosakan perihal merosakkan
perosak ark 1. alat untuk merosakkan
2. orang dll yang merosakkan
binatang (haiwan) ~ binatang yang merosakkan tanaman dll
kapal ~ kapal perang kecil yang dapat bergerak cepat
~ keamanan orang yang mengganggu keamanan, pengacau

Soalan teka teki atau teka silang untuk rosak

- Silap


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata