Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan rusuh

1. terganggu ketenteraman (kerana perbuatan jenayah seperti pencurian dll), tidak aman: keadaan ekonomi yang begitu buruk menyebabkan daerah kami ~ sekali; 2. gaduh, huru-hara, kacau, ribut: negara itu menjadi ~ selepas pemberontakan oleh tentera; 3. tidak sopan (kelakuan, perkataan, dll), kasar (permainan bola sepak dll), tidak berperaturan, ceroboh: bahasanya ~ benar; ~ benar makanannya apa sahaja dimakannya
4. tidak tenteram fikiran, (sangat) gelisah: ~ resah berbagai-bagai kegelisahan (tidak aman dll)
merusuh membuat rusuh (seperti mengacau, merompak, mengganggu ketenteraman, dll): orang salah ~ dalam penjara; sekumpulan kecil daripada penonton telah ~ kerana tidak puas hati dengan keputusan pengadil; merusuhi mengganggu (ketenteraman), mengacau: tikus tanah yang selalu ~ sawah kami; merusuhkan menyebabkan rusuh, menimbulkan huru-hara (kekacauan, keributan, dll)
rusuhan kejadian merusuh: banyak yang luka akibat ~ pelajar-pelajar itu; ~ kaum rusuhan yang berlaku di kalangan anggota kaum-kaum yang berlainan dalam sesebuah komuniti atau negara, yang berpunca daripada sebab-sebab tertentu
pasukan (polis) pencegah ~ polis untuk memadamkan rusuhan
kerusuhan perihal rusuh (kekacauan, keributan, dsb)
perusuhan 1. perbuatan merusuhi (merusuhkan)
2. huru-hara, pemberontakan, dsb
perusuh pengganggu ketenteraman, pengacau, penderhaka
= ~ hati sentiasa gelisah (khuatir, sedih, susah), tidak tenang hatinya: semalam-malaman itu ia sudah ~, sudah gelisah sangat, tidak tidur sepicing jua; berusuh; ~ hati bersusah hati, berdukacita, gelisah: banyak juga orang yang ~ hati dengan keberhentian pegawai tinggi itu; merusuh menjadi rusuh (gelisah, khuatir, sedih): ia mulai tenang, lebih dikuasainya hati yang ~ itu; merusuhkan 1. = memperusuh membuat (menjadikan atau menimbulkan) rusuh hati, menggelisahkan, menyusahkan: tingkah laku anaknya yang seorang itulah yang ~ hatinya; banyak perkara yang ~ fikirannya sekarang; 2. khuatir akan sesuatu, selalu memikirkan, membimbangkan: selalu sahaja ada perkara yang dirusuhkan; kerusuhan; ~ hati perihal rusuh hati (kegelisahan)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com