Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sendiri

1. tubuh diri yang sebenarnya (bukan wakil dll), diri: tidak ada masa untuk memikirkan hal-hal orang lain, hal-hal ~ lebih penting; 2. tidak dengan bantuan (pertolongan dll) orang lain, tidak berhubungan dengan orang lain: apabila sudah ada wang besok, sudah mampu hidup ~, bolehlah dibayar semuanya; berkerajaan ~ merdeka
3. seorang diri, tidak berkawan: pd hari ulang tahunku, aku lebih suka tinggal ~-~ di kamarku; 4. = sendiri-sendiri masing-masing: kedua-duanya sedang tenggelam dalam bacaan ~-~; 5. tidak berkaitan dengan orang lain, bukan (kepunyaan, hak, dll) orang lain
tinggal di rumah ~ bukan di rumah orang lain
6. tidak termasuk yang lain, dalam kumpulan tertentu sahaja
berbunuh sama ~nya berbunuh sesama mereka (tidak dengan orang lain)
7. terpisah (tersisih) daripada yang lain, tidak bersama yang lain, berasingan
8. Id, bp yang paling (belakang, depan, dll)
sendirinya = dgn ~ 1. tidak bercampur (berteman dll) dengan yang lain, seorang diri
2. secara automatik
bersendiri tidak berteman (berkawan dll), tidak berkaitan dengan yangn lain, tersisih (terpisah) daripada yang lain: ejaan bukanlah suatu pelajaran yang ~ atau tidak berkait dengan pelajaran-pelajaran yang lain; terdapat kecenderungan untuk ~; menyendiri duduk seorang diri, mengasingkan (memencilkan, menyisihkan) diri: ia hendak ~ lalu lari dengan diam-diam; menyendirikan mengasingkan daripada yang lain: kemeja yang tanggal butang lebih baik disendirikan dahulu; tersendiri 1. tidak sama dengan yangn lain, terasing: esei memerlukan satu gaya bahasa yang ~ iaitu gaya yang mudah dan sederhana; 2. tersisih (terpisah dll) daripada yang lain: pekerjaannya dapat dijalankan dalam suasana aman, senyap dan ~, sama seperti bekerja di rumah; ketersendirian keadaan tersendiri, keunggulan : banyak teori sastera cenderung untuk mewujudkan ~ sastera sbg satu kategori yang berasingan; sendirian 1. seorang diri, tidak berteman: pd suatu petang aku berjalan-jalan ~ di sekitar danau; ia tersenyum ~; 2. tidak dengan bantuan (pertolongan dll) orang lain: pondok kecil itu roboh ~ dan terus tidak dibaiki lagi; bersendirian 1. berlainan daripada yang umumnya, tersendiri: keistimewaannya di dalam bidang penulisan cerpen ialah tentang gaya dia mengolah cerpen secara ~; 2. tidak bersekutu (berkaitan dll) dengan yang lain, tidak bersama (dengan pelibatan dsb) orang atau pihak lain, berasingan: kebanyakan tuan punya kedai mengurus kedainya ~ ataupun dibantu oleh anak isterinya; 3. tidak menerima bantuan (pertolongan dll) daripada mana-mana pihak pun: penuntut-penuntut boleh dibahagikan kepada penuntut ~ dan penuntut berbiasiswa; 4. tidak berkahwin, membujang: biarlah saya ~; kebersendirian perihal, keadaan atau sifat bersendiri, privasi: isu tentang ~ dalam internet juga penting dan perlu diberi pertimbangan serius oleh undang-undang siber;kesendirian 1. perihal sendiri (terpencil, tersisih daripada yang lain)
2. perihal lain daripada yang lain, keistimewaan
persendirian perihal bersendiri (tidak ditolong bantu oleh pihak-pihak lain), perseorangan: sumbangan terbesar kepada perkhidmatan sosial datang daripada sumber-sumber ~ dan bukan daripada kerajaan; penyendirian perbuatan mengasingkan (menyisihkan, memencilkan) diri, perihal menyendirikan sesuatu
penyendiri (orang) yang suka menyendiri, (orang) yang suka mengasingkan diri: seniman bagi Freud adalah seorang ~ yang amat suka mencipta fantasi.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata