Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan sentuh

sj tumbuhan (pokok memanjat), akar kepayang, akar lokan, Trichosanthes tricuspidata.

Soalan teka teki atau teka silang untuk sentuh

- dia tidak berani ______ serangga
- TANGAN


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com