Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan seperti

1. sama (serupa) dgn, sebagai, semacam: rambutnya ~ rambut perempuan; laki-laki itu memejamkan matanya sejurus ~ orang kegelisahan benar; 2. sesuai dgn, sebagaimana: keputusan Sijil Pelajaran Malaysia ~ yang tersiar dalam akhbar ini; 3. seolah-olah, macam: ~ tidak ada orang lain yang pandai; 4. = sepertinya misalnya, contohnya, umpamanya: akhbar-akhbar Melayu ~ Utusan Melayu, Berita Harian, dll banyak dibaca di kampung-kampung; bukan ~ bukan main
sepertinya 1. jikalau, seandainya, sekiranya: ~ engkau diajak mahukah engkau pergi? 2. selayaknya, semestinya: maka oleh Paduka Bubunnya disuruhnya jemput surat itu dan disuruhnya arak dengan ~; 3. umpamanya
sepertikan tidak ubahnya, bagaikan: ia berjalan itu sangat perlahan ~ tiada berdaya lakunya; menyepertikan sl 1. menjadikan sbg sepatutnya, menjadikan sbg yang sepantasnya
2. menyamakan dgn, menganggap seperti


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata