Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tatarias

usaha (cara dsb) mengatur atau menyusun hiasan untuk sesuatu yang akan dipertunjukkan, cara dsb menghias sesuatu (seperti muka, rambut, dll)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata