Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tenun

barang ~ barang-barang yang dibuat daripada benang dll (kain , kapas, sutera, dll)
abah-abah (alat, perkakas) ~ alat perkakas untuk membuat kain (cita dll)
industri (perusahaan) ~ perusahaan membuat barang tenun
kain ~ kain yang dibuat daripada benang
pabrik ~ Id kilang barang tenun
tukang ~ orang yang membuat kain (dengan menggunakan alat tenun)
bertenun membuat barang tenun (kain dll): ada juga sedikit-sedikit orang ~ kain sutera; ~ sampai ke bunjainya prb mengerjakan sesuatu hendaklah sampai sempurna
menenun membuat barang tenun (drpd benang, sutera, dll): di kawasan ini ada pelbagai perusahaan seperti ~ kain, memasang motokar dan membuat bateri; menenuni menggubah: aku dan kau ~ puisi demi puisi mencari intisari suatu nilai suatu erti; tenunan 1. cara menenun: kain ini ~nya halus; 2. hasil daripada menenun, barang-barang yang ditenun: kain ~ Jawa; penenunan 1. perihal (perbuatan, kerja, dsb) menenun: ~ linen dan penjahitan baju; 2. = pertenunan tempat (kilang dll) menenun
penenun orang yang menenun: kapas juga ada ditanam untuk kegunaan ~ kain di negeri itu.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata