Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tiram

sj lokan (binatang berkulit kapur) yang boleh dimakan isinya
jenis-jenisnya: ~ bakau, ~ batu, ~ kera, dll
petiraman tempat longgokan tiram
sj ikan laut, Clupea kanagurta (Alosa kanagurta).

Soalan teka teki atau teka silang untuk tiram

- HIDUPAN LAUT
- Saya tinggal dalam kerang yang kuat, boleh berharga atau tidak, terpulang pada kerajinan saya, siapa saya


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com