Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tong

1. tempat (air, padi, dll) yang dibuat daripada papan kayu bulat torak bentuknya, tahang
2. tin atau kaleng yang besar (tempat mengisi minyak dll)
~ sampah tempat membuang sampah
~ kosong nyaring bunyinya = ~ kosong berbunyi nyaring prb orang yang bodoh itu biasanya banyak cakapnya
adakah air yang penuh dalam ~ itu berkocak, melainkan air yang setengah ~ itu juga yang berkocak prb orang yang tidak berilmu juga yang banyak cakapnya
bertong-tong beberapa banyak tong: mereka terpaksa menyimpan ~ air di rumah untuk menghadapi musim kemarau.
bunyi seperti bunyi kelentongan
tong-tong.
Jk kep entong (panggilan kepada anak lelaki)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata