Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan tukar

bp = bertukar; ~ barang bertukar barang dengan barang (dalam perdagangan)
~ cincin saling memberi cincin tanda (pd hari pertunangan)
~ ganti memberi ganti (benda yang telah hilang dll)
~ tambah bertukar barang dengan memberi tambahan wang
bertukar 1. memberi dan menerima gantinya, saling memberi: kedua-dua lelaki berjabat tangan, sedang kedua-dua perempuan ~ sapa; 2. berubah kepada bentuk (rupa dll) yang lain: mukanya yang jernih tadi tiba-tiba ~ menjadi muram; ~ dari yang sudah-sudah berlainan (berubah) dari yang sudah-sudah
3. berganti dengan yang lain, bersalin (pakaian dll), bersilih (kulit, bulu, dll): timbanya yang dibuat daripada upih itu empat hari sekali ~; 4. berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain (dr kereta ke kereta yang lain dll): dia sekarang sudah ~ ke Ipoh; ~ adat berubah adatnya (berlainan daripada yang biasa)
~ akal menjadi gila
~ baju (pakaian) bersalin baju (pakaian)
~ bulu a) berganti dengan bulu yang baru (burung dll), bersilih bulu
b) ki berubah pegangan (pendapat, pendirian, dll)
~ fikiran a) berbincang, berbahas
b) berubah pendapat (pendirian dll)
c) gila
~ ganti berganti dengan yang baru
~ haluan berubah arah (haluan dll)
~ hati a) sudah berubah perasaan hati
b) lain di mulut lain di hati
~ kulit a) bersalin kulit (ulat dll)
b) ki berubah pendapat dll
~ lalu bertukar barang dengan tidak menambah wang
~ sebut tidak sama atau berbeza pendapat (perkataan dll)
~ tangan berpindah kepada orang lain (pihak lawan dsb)
~ tempat a) yang satu berpindah ke tempat yang lain dan kebalikannya
b) berpindah tempat
seiring ~ jalan, seia ~ sebut prb orang yang setujuan maksud atau faham tetapi berlainan cara melaksanakannya
bertukar-tukar 1. selalu berganti, berganti-ganti
2. saling mengambil hak orang lain (kerana tersalah atau tersilap)
3. saling memberi: mereka dibenarkan ~ hadiah yang kecil-kecil; kami sering berbincang dan ~ pendapat; bertukaran, bertukar-tukaran saling memberi sesuatu, beri-memberi: mata kami sentiasa bertukar-tukaran pandangan yang membawa makna; menukar 1. mengganti dengan yang lain: ~ pakaian; 2. merubah kepada keadaan yang lain: air boleh ditukar menjadi wap jika dipanaskan; kemudian ia ~ haluannya serta belayar menghala ke utara; 3. menghantar (meletakkan dll) ke tempat lain, memindahkan
4. Mn membeli-belah, berbelanja
tukar-menukar saling memberi, beri-memberi: pd zaman dulu orang menjalankan perniagaan dengan cara ~ barang; menukari memberi sesuatu sbg ganti, mengganti: ~ wang kertas dengan wang perak; menukarkan 1. menggantikan dengan yang lain: yang dibuat oleh baginda itu hanyalah ~ orang Portugis yang lemah dengan orang Belanda yang lebih kuat; 2. mengubahkan kepada sesuatu yang lain (menjadi sesuatu yang lain): ketiga-tiga itu pun mulalah bertapa dan bersetuju ~ nama mereka; 3. menghantarkan (memindahkan, meletakkan dll) ke tempat lain: aku akan ditukarkan ke Pahang bulan depan; mempertukarkan 1. menukarkan
2. menjadikan bertukar(-tukar)
tukaran sesuatu yang ditukarkan, pengganti: jikalau tuan hendak melepaskan katak ini berilah ~nya; pertukaran perihal bertukar (mempertukarkan), pergantian, perubahan, perbuatan, dsb bertukar-tukar (pendapat dsb): sebagaimana mata pelajaran lain, pelajaran senaman juga menghendaki ~ dari satu jenis ke satu jenis yang lain; suasana pertemuan dan ~ pendapat antara para editor; ~ asing wang atau mata wang asing (yang digunakan dalam perniagaan antara negara)
penukaran perihal menukarkan (mengubahkan, memindahkan, menggantikan, dll), pemindahan, penggantian, pengubahan: diadakan ~ tandatangan sbg cenderamata; penukar orang atau alat yang menukar(kan)
~ wang orang yang menukar wang (wang dalam negara dengan wang luar negara)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata