Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari pertimbangan mengenai sesuatu perkara dengan perbandingan perkara yang lain . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Pertimbangan Mengenai Sesuatu Perkara Dengan Perbandingan Perkara Yang Lain

RateAnswerClue
Yurisprudens Pertimbangan mengenai sesuatu perkara dengan perbandingan perkara yang lain
Kias ... supaya membuat amal ibadat; kiasan 1. pertimbangan (perhitungan) mengenai sesuatu perkara dengan perbandingan (persamaan) perkara yang lai...
Fikir ...gila
2. hasil pemikiran, pendapat, pertimbangan akal, upaya, muslihat: itu bukan ~nya sendiri; apa ~mu sekarang ini, kita sudah kena...
Timbang ...t tidak akan diperoleh; 4. = pertimbangan fikiran (pendapat) yang memperhitungkan buruk baik dll sesuatu: undang-undang ha...
Putus ... mesti dijalankan; 4. = putusan pertimbangan atau ketentuan (yang dijatuhkan oleh hakim): mengikut ~ mahkamah ia berhak tinggal d...
Kira ...mpur, menolak, dll)
4. = kiraan pertimbangan, perhitungan, taksiran: menurut kiraan ibu bapanya, Hayati sudah patut benar dikahwi...
Hukum ...a lain; 3. = hukuman keputusan (pertimbangan) yang dibuat oleh hakim (dalam mahkamah dll)
memutuskan (menjatuhkan) ~ memb...
Tinggal ...nggalkan; 7. tidak memasukkan ke dalam pertimbangan (perkiraan dll), mengetepikan, mengesampingkan: kerana kesuntukan masa, beberapa aca...
Tela (t?la) II; pertelaan butir-butir yang tersusun mengenai sesuatu perkara
Ikhtilaf Ar perbezaan pendapat mengenai sesuatu perkara, selisih, beza: masih ada ~ ulama dalam perkara itu.
Korpus (Lin) himpunan makalah (tulisan dsb) mengenai sesuatu perkara tertentu atau kumpulan bahan untuk kajian (seperti kumpulan contoh penggunaan kata dll)
Khilafah ? khalifah.khilafiah Ar menimbulkan keraguan atau pertikaian
perkara-perkara ~ perkara-perkara yang menimbulkan pertikaian (yang tidak mempunyai nas yang tepat mengenai hukumannya)
Perbal IB = proses ~ laporan (keterangan) yang jelas mengenai sesuatu perkara (perbicaraan di mahkamah dll), berita acara
diperbal dibuat ...
Piktograf 1. (Lin) tanda atau lambang yang mewakili kata atau kata-kata seperti dalam tulisan Cina
2. pernyataan statistik, data dsb se...
Risauan Sesuatu yang merisaukan, gangguan (keamanan dll)
kerisauan perihal risau, kekacauan, kerusuhan (hati), kecemasan, kegelisahan: perkara y...
Diskusi Perbincangan mengenai sesuatu hal: majlis ~ yang mula-mula diadakan oleh PENA bertempat di Kuala Lumpur; berdiskusi berbincang: setia...
Rujukan Keterangan lanjutan mengenai sesuatu perkara (buku dll), sumber untuk dirujuk: buku itu menjadi ~ dalam lapangan ilmu ekonomi; buku ~ buku untu...
Komentar (komntar) IB komen, huraian, ulasan (yang mengandungi penjelasan, kritik, atau pendapat mengenai sesuatu perkara dll): tidak habis-habis orang memb...
Titik tolak Perkara yang menjadi bahan atau yang digunakan untuk membuka perbincangan (huraian dll) mengenai sesuatu, sesuatu yang menjadi dorongan atau permulaan...
Sipil IB orang awam (bukan tentera): ia datang ke baris depan, tempat duduk para pembesar dari pihak ~, polisi dan militer; hukum ~ undang-undang men...
Global 1. meliputi, mempengaruhi atau mengenai seluruh dunia, sejagat: masalah alam sekitar ~; 2. merangkumi seluruh kumpulan perkara dsb, meny...
Maslahat Ar sesuatu yang berfaedah (berguna), usaha dsb yang mendatangkan faedah: dia sentiasa meletakkan kebenaran di hadapannya dan tidak mempermudah-muda...
Ceramah 1. suka bercakap-cakap, ramah, banyak bercakap
2. ucapan membicarakan sesuatu perkara (seperti bahasa, politik, dll), syarahan: ~ tentan...
Bincang I; berbincang, berbincang-bincang Bertukar-tukar pendapat antara satu dengan yang lain mengenai sesuatu perkara yang penting: mereka sedang ~ tentang masalah kewangan persatuan;...
Konvensyen (konvnsyen) 1. persidangan ahli-ahli pertubuhan politik (perniagaan dll) untuk membincangkan sesuatu perkara: beberapa perkara mengenai rang...
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata