Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kira

1. pendapat (yang berdasarkan perasaan, telahan, dsb), anggapan, sangka: pd ~nya tidak ada yang berani menentang pegawai itu; 2. fikir, rasa, anggap: saya ~ malam nanti baru ia tiba di sini; 3. taksiran, hitung
~ kasar hitung kasar
juru~ orang yang menyiapkan (menyediakan) buku kira-kira perniagaan dll
masuk ~ masuk hitung, dihitung
mesin ~ alat (mesin) untuk menghitung (seperti mencampur, menolak, dll)
4. = kiraan pertimbangan, perhitungan, taksiran: menurut kiraan ibu bapanya, Hayati sudah patut benar dikahwinkan; belakang ~ bp nanti (kemudian akan) diberi pertimbangan (perhitungan)
5. peduli, mengendahkan, menghiraukan: saya tak ~, apa juga pekerjaan, boleh saya kerjakan; saya tidak ~ kawan, tidak peduli saudara siapa; kiranya 1. pd anggapannya (sangkanya): ~ orang tidak tahu kecurangan yang dilakukannya; 2. hendaknya, semoga, mudah-mudahan: barang dilanjutkan Allah Taala ~ umur Duli Yang di-Pertuan; 3. = jika (kalau) ~ = sekiranya kalau, kalau-kalau, seandainya: maafkan kami ~ kami mengganggu; jikalau ~ ada Hang Tuah hidup, adakah ampun duli tuanku akan dia? 4. barangkali, agaknya, rasanya, rupanya: dilambaikannya tangannya, dengan segera aku pegang, ~ tangan itu sangat panas; Oh, karya As ~! 5. alih-alih, rupa-rupanya: kujangka sudah banyak yang ada di sana, ~ aku yang pertama tiba; sekira, sekiranya kiranya, kalau: mereka asyik mengatur cara-cara mengawal keamanan sekiranya berlaku kecemasan; kira-kira 1. lebih kurang: ~ seribu orang telah dijemput untuk menyaksikan upacara tersebut; kami tiba di bandar itu ~ pukul 6 petang; 2. = ilmu ~ perhitungan (mengenai kewangan, perangkaan, dll), taksiran, rancangan (pendapatan dan perbelanjaan), ilmu hisab: maka jikalau tiada tahu ~ kelak, bagaimana engkau hendak berniaga jual beli?; buku ~ buku tempat mencatat kira-kira kewangan (perniagaan, kesatuan, dll)
buku ~ harian buku harian, buku untuk mencatat kira-kira urusan perniagaan hari-hari
ilmu menyimpan ~ pengetahuan mencatat butir-butir mengenai perbelanjaan dan penerimaan wang
tidak termasuk dalam ~ tidak termasuk dalam perhitungan (taksiran)
3. rasanya, agaknya, barangkali, kalau-kalau: ~ ia tidak mahu menerima wang itu; 4. dugaan, agak-agak, sangka-sangka: kalau tidak tahu akan jawabnya, akui sahaja, jangan ~; 5. bp jangan (tidak) terlalu banyak atau terlampau sangat
tidak ~ terlampau sangat
6. fikiran, akal, angan-angan
panjang ~ panjang akal (tidak sempit fikirannya)
terbuka ~ terbuka fikirannya
~ bahagi kira-kira (ilmu hisab) bukan memecahkan sesuatu angka dengan angka lain
~ campur kira-kira (ilmu hisab) mengenai membesarkan angka dengan menjumlah (mencampurkan angka), penjumlahan
~ darab ilmu hisab bukan membesarkan sesuatu angka dengan memperkalikannya dengan angka lain
~ pecahan kira-kira (ilmu hisab) mengenai angka pecahan (angka yang kurang daripada satu)
~ tolak kira-kira (ilmu hisab) bukan mengurangkan angka
sekira-kira 1. kira-kira, lebih kurang: ~ sebahara emas harganya; 2. sekadar(nya): perkhidmatan kereta api di sana mendatangkan hasil hanyalah ~ dapat memulangkan modal dan menanggung perbelanjaannya; berkira = berkira bicara; berkira-kira 1. berura-ura, berhitung-hitung, berfikir-fikir, menimbang-nimbang: maka Raja Chulan pun ~ hendak menyerang negeri China; aku mengeluarkan perkataan-perkataan itu dengan tidak ~ lagi; 2. bercadang-cadang (berniat, bersedia-sedia) hendak berbuat sesuatu, beragak-agak: lama sudah ia ~ hendak melancong ke negeri-negeri Eropah; mengira 1. menghitung (wang dll), mencongak: bibirnya kumat-kamit ~ wang yang baru diterimanya; ~ luas bulatan dengan menggunakan formula; 2. memikirkan, memperhitungkan, mempertimbangkan: hatinya cuba ~ sendiri tentang kebaikan dan keburukan anjuran sahabatnya itu; dalam perbincangan itu dibangkitkannya masalah-masalah yang dikiranya perlu diatasi; soalan itu dikemukakannya dengan tidak ~ kesibukan orang; 3. menjangka, menduga, menyangka: pertemuan itu tidak semeriah yang dikira; tepat dengan apa yang dikira, pesawat-pesawat Jerman menghujani konvoi dengan peluru dan bom; 4. menganggap, berpendapat, menyifatkan: barangkali ada antara pembaca yang ~ syair tersebut sbg syair bebas; kehidupannya bolehlah dikira senang juga; setiap rencana yang telah saya tulis saya kira tidak bermutu; 5. mengambil berat, menghiraukan (mengendahkan, mempedulikan): ia hanya suka merapik, orang gila tak boleh dikira; mengira-ngira 1. menghitung-hitung, mencongak-congak: pelayan itu tersenyum sambil ~ harga minuman; 2. memikir-mikir, menimbang-nimbang, mentaksir-taksir: Basir ~ hotel mana yang mampu ditumpanginya; mengirakan, mengira-ngirakan menghitung dengan kira-kira (ilmu hisab), menaksir, menilai, mengagak-agakkan: ia khuatir sebab lamanya ayahnya dalam perjalanan sudah melebihi waktu yang dikira-kirakan; terkira terhitung, terduga: ~ dua kali; tidak ~(-kira) a) tidak terhitung, sangat banyak
b) = tidak terkirakan tidak terkatakan (tergambarkan), terlalu sangat, tidak terduga (tersangka)
kiraan = kira-kiraan hasil mengira, hitungan, perhitungan: segala ukuran dibuat mengikut ~ inci; barang-barang yang tersimpan di dalamnya menurut ~ saya lebih banyak daripada yang terdapat di Muzium Negara; ~ kasar hitungan kasar (tidak terperinci)
perkiraan 1. kiraan, perhitungan: angka yang diberikan itu berdasarkan ~ pukul rata; pinjaman itu dikenakan bayaran faedah dengan ~ 4%; 2. pertimbangan, taksiran: perkara-perkara yang penting diserahkan kepada ~ ibu bapa mereka; menurut ~ umum, peperangan itu tidak akan tamat dalam jangka waktu yang singkat; pengiraan perihal atau perbuatan mengira (menghisab, menghitung), penaksiran
pengira orang yang mengira, penghitung

Soalan teka teki atau teka silang untuk kira

- sama erti dengan "menghitung"


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata